TDC Business Intelligence (BI) Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik gælder for TDC forretningsenheder, som udnytter BI (Data & Advanced Analytics) tjenester.

BEMÆRK: Du bedes læse teksten grundigt igennem.

I denne privatlivspolitik beskriver vi forhold om vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i forbindelse med brug af BI (Business Intelligence) Data & Advanced Analytics.

TDC Group er meget langt fremme med hensyn til brugen af BI med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for at skabe gode kundeoplevelser og gode forretningsmuligheder.

Baseret på vores interne data om vores kunder, arbejder vi dagligt med at udarbejde og stille indsigter til rådighed for vores forretningsenheder, så de er i stand til:

 • Vurdere trends i markedet (køb, salg, churn, porteringer, kundetilfredshed)

 • Operationelle performance vurderinger (kald til kundekundecentre, performance rapporteringer, overblik over igangsatte initiativer i salg, kundecenter, forudsigelse af salg/churn/kald/konverteringer, regionale initiativer etc.)

 • Skabe bedre grund til at målrette kundeoplevelsen (kategorisere kundesegmenter, churn potentieller kunder, mersalgs muligheder, anbefalinger) med henblik på at give en relevant kundeoplevelse

 • Optimere vores interne processer og systemer (rapporterings overblik, heatmaps, nedbrud, service levels etc.)

 • Optimere vores brug af økonomiske midler (fordeling af operationelle budgetter på marketing, salg, kundeservice, teknikere, stabs- og kundevendte enheder)

Til understøttelse af disse formål anvender TDC en række analytiske metoder til at frembringe indsigt og viden omkring vores forretning. Disse metoder inkluderer:

 • Data management i form af sammenstilling af interne data fra vores kundesystemer med henblik på at besvare spørgsmål

 • Deskriptiv dataanalyse og rapportering med henblik på skabe overblik over kundebevægelser, finansielle vurderinger og trends i kundebasen

 • Advanced Analytics med henblik på at forebygge misbrug og forbedre kundeoplevelsen, samt forudsige kundeudvikling og forretningsmæssige trends

 • Machine learning til statistisk at udvikle kunde anbefalinger, churn segmenter, CLV, kunde segmenter etc.

 • Deep Learning til billede og tekstanalyse

Ovenstående er baseret på en samling af dedikerede data punkter (produkt data, demografi, brug af koncernens produkter, mv.), som gør os i stand til effektivt at besvare ovenstående spørgsmål.

Vores kundekontakt er altid underlagt gældende regler om tilladelser, så vi ikke aktivt kontakter vore kunder uden at TDC Group har den lovmæssige hjemmel til dette. . Der gøres ikke brug af automatiske profileringer.

Retten til at frasige sig analysen

Hvis en kunde ikke ønsker at indgå med sine data i vores BI og ’machine learning’ analyser, skal kunden henvende sig i sit brand i TDC Group. Her er det muligt for dig,  at framelde inkludering i analyser.

Kategorier af registrerede

 • Erhvervskunder

 • Privatkunder og medarbejdere

 • Potentielle kunder (via markedsføringssamtykker)

Typer af oplysninger

Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om vore kunder:

 • Navn

 • Adresse

 • Telefonnummer

 • IP-adresse

 • Adgangskoder til TDC Erhvervs selvbetjeningssystemer

 • MAC-adresse på udstyr som bliver tilsluttet

 • WIFI SSID

 • WIFI SSID password

 • LID nummer på forbindelsen så vi kan registrere det i vores systemer

Kilder

Persondata indsamles fra TDC koncernens produktionssystemer og opsamles i et data warehouse, hvorfra data bringes i anvendelse til ovenstående analyser. Der indkøbes 3. parts ikke persondata fra offentlig tilgængelige datakilder, som kan berige data grundlag (eks. BBR, Conzoom, Danmarks Statistik, virksomhedsregistre etc.).

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af personoplysninger er følgende:

 • Interesseafvejning

 • Retslig forpligtelse (logning, regnskab, etc.)

 • Samtykke

Videregivelse af dine personoplysninger

Person oplysninger videregives ikke af BI til 3. part.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører personoplysninger til følgende modtagere i lande uden for EU/EØS:

 • Person oplysninger kan i nogle tilfælde blive overført til underleverandører der står for 2nd level support og systemdrift, som ligger udenfor EU (Indien og Pakistan) til brug for at give den nødvendige tekniske assistance. Der er en Databehandleraftale på plads for alle vores underleverandører, der sikre, at data er beskyttet ifølge persondataforordningen og den danske lovgivning.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end 5 år på forhenværende kunder. Oplysninger om opkald opbevares i 12 måneder samt markedsføringsdata opbevares i 2 år.

Kontakt hvis du vil vide mere

Hvis du ønsker yderligere oplysninger venligst kontakt Kundesupport.