Klage

Se hvordan du sender en klage til TDC Erhverv, hvordan vi behandler din klage og hvordan du forholder dig hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen.

Vi beklager, at vi ikke har levet op til dine forventninger. Det vil vi gerne rette op på. Hvis du i første omgang har brug for hjælp til at løse et problem og ikke har været i kontakt med vores kundeservice, så kontakt os her.

Du indsender din klage ved at udfylde formularen herunder. Herefter vil vi gøre vores bedste for at hjælpe dig. Vi tager også gerne imod input til, hvordan vi kan forbedre vores service.


YouSee

Drejer klagen sig om YouSee, henviser vi til YouSee's klageprocedure.


Udfyld formularen

For at vi kan behandle din klage, har vi brug for at du udfylder vores formular med de ønskede informationer. Du finder vores formular her.


Sådan behandler vi din klage

Når du sender en klage til os, starter vi behandlingen af din klage. Vores klagebehandling ser ud som beskrevet her under.

  1. Vi modtager din klage

  2. Vi sætter os grundigt ind i din klage

  3. Vi behandler din klage indenfor 10 arbejdsdage

  4. Du vil modtage et svar på din klage

  5. Vi bruger din klage til at blive bedre

Er du ikke tilfreds med afgørelsen?

Hvis du ikke er tilfreds med TDC Erhvervs afgørelse, og hvis din klage vedrører abonnement på teletjenester - fx klager over regningen eller TDC Erhvervs vilkår - kan du klage til:

Teleankenævnet
Axeltorv 6, 3th
1609 København V
Telefon: 33 18 69 00
www.teleanke.dk

Teleankenævnet behandler alle tvister mellem forbrugere og teleselskaber om abonnement på teletjenester.

Hvis du ikke er tilfreds med TDC Erhvervs afgørelse, og hvis din klage vedrører tv, indholdstjenester eller varer (fx mobiltelefoner, tv, film, musik eller ringetoner) kan du klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 41 71 50 00
www.forbrug.dk

Hvis du er statsborger i en anden EU-medlemsstat end Danmark, kan du klage via EU-Kommissionens online klageportal.

Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mailadresse tdc@tdc.dk.

Gode råd om at skrive en klage
Du kan få gode råd om at skrive en klage på Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Hvor kan jeg anke?

Teleankenævnet behandler forbrugsklager og andre klager vedrørende fastnettelefoni, mobiltelefoni og internet.

Klagen skal dreje sig om en tjenesteydelse, f.eks. et abonnement. Klager over fysiske varer skal sendes til Forbrugerklagenævnet.

Kun i enkelte særlige tilfælde behandler Teleankenævnet klager fra erhvervsdrivende.
Læs mere på Teleankenævnets hjemmeside.

Teleankenævnet er et privat klagenævn stiftet i 2003. Formanden for nævnet er landsdommer. Derudover deltager to medlemmer udpeget af Forbrugerrådet og to medlemmer udpeget af teleudbyderne.

Før Teleankenævnet kan behandle din klage, skal dit teleselskab, f.eks. TDC, have taget stilling til den.

Det koster 150 kroner at få nævnet til at behandle en klage. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du pengene tilbage.

På Teleankenævnets hjemmeside kan du se principielle og retningsgivende afgørelser. Du kan også se navnene på de teleudbydere, der ikke efterlever Teleankenævnets afgørelser.

Læs mere på Teleankenævnets hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over en vare købt hos TDC, kan du klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

En vare kan f.eks. være en mobiltelefon eller en pc købt i en TDC Butik eller via TDC’s hjemmeside.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler også klager over indholdstjenester til mobiltelefoner. En indholdtjeneste er f.eks. en ringetone, vittigheder, et horoskop eller andet, du har betalt for at få sendt til din mobiltelefon.

Læs mere på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Hvis du er statsborger i en anden EU-medlemsstat end Danmark, kan du klage via EU-Kommissionens online klageportal.

Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mailadresse tdc@tdc.dk.

Energistyrelsen behandler klager over TDC's forsyningspligt.

TDC er forpligtet til at levere telefoni til alle postadresser i Danmark. Forsyningspligten er teknologineutral, og TDC kan vælge at opfylde forsyningspligten enten med fastnettelefoni eller mobiltelefoni. Du kan klage til Energistyrelsen, hvis du mener, at TDC ikke har overholdt vilkår og regler om forsyningspligt.

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside.

For forbrugerne er det betydeligt lettere og billigere at gå til Teleankenævnet eller Forbrugerklagenævnet, end det er at gå til domstolene. Hvis du ikke får medhold i det relevante nævn, kan du imidlertid stadig gå til domstolene.

Erhvervsdrivende har kun i begrænset omfang mulighed for at klage til Teleankenævnet. I stedet kan de indbringe sagen for en domstol.

Baggrunden for forskellen mellem forbrugere og erhvervsdrivende er, at man fra politisk hold har ønsket at sikre forbrugernes retsstilling ved at gøre det billigt og nemt for dem at klage. Det har man opnået med branchenævnene.

Læs mere på Danmarks Domstoles hjemmeside.