Effektiv Device Lifecycle Management er vigtig for enhver organisation, hvis medarbejdere er afhængige af mobile devices til at understøtte det daglige arbejde. Og det er mange organisationer i dag, da mange medarbejdere løser flere og flere arbejdsrelaterede opgaver via deres devices.  

For mange organisationer er finansiering og effektiv håndtering af devices imidlertid en udfordring, som lægger bånd på både økonomiske og menneskelige ressourcer. Eller som betyder, at overblikket mangler eller sikkerheden halter.

Flere og flere vælger derfor at outsource hele eller dele af opgaven til en ekstern samarbejdspartner - eksempelvis TDC Erhverv. Ved at implementere best-practises i de forskellige faser i håndteringen af jeres devices, sikrer vi jer effektiv håndtering, overblik over jeres omkostninger – og at alle devices bliver udskiftet på en ansvarlig og sikker måde.

Services knyttet til indkøb, forsikring og dag-til-dag håndtering af udstyr

Finansiering, kontantkøb og forsikring af udstyr

Indkøb, klargøring og udskiftning af udstyr

Reparation af defekt udstyr 


Opdatering af sikkerheds-software og sletning ved udskiftning

Værktøjer, som letter jeres administration og giver jer overblik

Understøttelse af software-management

Portal til bestilling af devices og udstyr

Asset Management System med overblik og status på devices

Skab gode oplevelser for jeres medarbejdere 

For mange medarbejdere er devices væsentlige arbejdsværktøjer, som kan påvirke medarbejdertilfredsheden både positivt og negativt.

Når I får en ny medarbejder, bestiller I den device og det udstyr medarbejderen har behov for. Vi sørger for at klargøre og levere udstyret til medarbejderen, så det er i orden fra dag ét. Samtidig sørger vi for løbende at supportere, reparere eller udskifte defekte devices, så jeres medarbejdere ikke oplever unødvendig downtime.

Få frigjort ressourcer og få overblik over økonomien 

En af fordelene ved at outsource jeres devicelifecycle management er, at I kan flytte interne arbejdsopgaver væk, og dermed frigøre ressourcer til andre opgaver.  

Samtidig kan I frigøre ressourcer ved at vælge andre finansieringsformer end at finansiere udstyret selv. Mange vælger i dag at lade os formidle finansiering og forsikring af jeres devices i stedet. Det betyder, at I frigør kapital og betaler et fast månedligt beløb. Og at I via forsikring af alt udstyr har fuld kontrol over alle omkostninger. Hos TDC Erhverv tilbyder vi stor fleksibilitet til at vælge den model, som passer jeres organisation bedst.

Få styr på it-sikkerheden 

Vi har og behandler flere og flere data på vores mobiltelefoner, og de udgør potentielt en sikkerhedsrisiko. Vi kan hjælpe jer med at skabe et højt sikkerhedsniveau. Vi kan via en MDM løsning stå for løbende opdatering af software på jeres medarbejderes devices.

Samtidig sørger vi for, at mobiltelefoner bliver renset for alle data, når de bliver returneret efter endt leasing og renoveret eller recyclet. Endelig hjælper vi jer med at udnytte mulighederne for at varetage løbende software-management, fx styring af hvilke apps, jeres medarbejdere kan downloade på deres mobiltelefoner.

Få understøttet jeres bæredygtighedsambitioner 

De fleste virksomheder har ambitioner om at reducere deres miljøpåvirkning. God device lifecycle management kan understøtte dette på flere måder. Når devices bliver vedligeholdt og repareret, når der er behov for det – i stedet for at blive udskiftet før nødvendigt – forlænges deres levetid. Det reducerer den miljømæssige impact knyttet til produktion af devices.

Når jeres devices bliver udskiftet med nye, sørger vi for, at de bliver renoveret og genbrugt eller recyclet på en ansvarlig måde. Det reducerer mængden af elektronik-skrald, og hjælper med at genbruge værdifulde ressourcer.

Vil I høre mere?

Vil I høre mere om TDC Erhverv Tools og hvordan vi kan hjælpe jer til mere effektiv Device Lifecycle Management? Så kontakt Senior Manager, Jacob Winther, på jwni@tdc.dk eller udfyld formularen og bliv ringet op.

 


Nogle af vores kunder