Call Recording er ikke blot et spørgsmål om compliance. I mange virksomheder er call recording i dag et værdifuldt værktøj i uddannelse af medarbejdere, styrkelse af virksomhedens kundeservice og udvikling af nye løsninger. 

Ved at optage og analyse kundedialoger kan I som virksomhed få indsigt i jeres kunders adfærd, præferencer og behov. I kan identificere mønstre, trends og udfordringer, og dermed har I et stærkt grundlag for data-informeret beslutningstagning og jeres arbejde med at styrke kundeoplevelsen. 

Call Recording giver samtidig mulighed for at arbejde målrettet med jeres medarbejdere, for eksempel i forhold til uddannelse, kompetenceudvikling og efterlevelse af compliance-standarder.

Med sikker lagring af data, samtykke-management og databeskyttelse, understøtter Call Recording samtidig efterlevelse af EU’s GDPR-lovgivning.

Herunder kan du læse mere om de forskellige Call Recording løsninger fra TDC Erhverv.

Hvordan fungerer løsningen?

Dubber Teams

Dubber Teams er en løsning skabt til virksomheden, som har behov for at optage alle opkald, men uden at den enkelte medarbejder skal kunne aflytte egne samtaler. Dubber Teams er en integreret del af jeres telefoni-løsning.

Sådan fungerer løsningen:  

 • Ubegrænset optagelse og lagring af samtaler i skyen i op til 10 år 

 • Ingen installation eller drift af udstyr på lokationen 

 • Integreret del af jeres telefoniløsning 

 • Understøtter kald fra mobiltelefoner, SIP trunk og Cisco Webex 

 • Løsningen aktiveres via TDC Erhverv selvbetjening og Dubber portal 

Dubber On-Demand

Dubber On-Demand er den personlige call recording løsning, som lader virksomhedens ansatte optage og aflytte egne samtaler. Samtalerne lagres i 30 dage.

Sådan fungerer løsningen: 

 • Dubber On-Demand er knyttet til den enkelte brugers telefonnummer   

 • Brugeren kan selv bestemme hvilke opkald, der skal optages 

 • Optagelserne tilgås online via Dubbers portal 

 • Opkald optages automatisk og lagres i 30 dage 

 • Understøtter kald fra mobiler, SIP trunk og Cisco Webex 

Vil I vide mere?

Vil I høre mere om vores Call Recording løsninger, så kontakt jeres sædvanlige kontaktperson i TDC Erhverv. Du kan også udfylde formularen og bliv ringet op. 

Hvem er Dubber?

Dubber er en af verdens førende virksomheder og platforme inden for ”Unified Call & Conversation Recording”. Dubbers løsninger udbydes af en lang række af verdens førende teknologi- og telco-virksomheder. Dubbers løsning er cloud-baseret og dermed fuldt skalérbar – og aktiveres med få klik.

Dubber er en global gruppe, som har hovedkontor i Australien og kontorer i USA og UK. Data fra europæiske virksomheder, herunder Danmark, opbevares i overensstemmelse med europæisk GDPR-lovgivning.

For yderligere spørgsmål, tjek ”Spørgsmål & Svar”. 

Vejledning om optagelse af telefonsamtaler

Det er strafbart at foretage hemmelig optagelse af telefonsamtaler, man ikke selv deltager i. Er deltagerne i telefonsamtalen derimod på forhånd orienteret om, at telefonsamtalen bliver optaget, er det derimod lovligt at optage en telefonsamtale, når reglerne i persondataforordningen (GDPR)2 følges:  

Krav om samtykke
I almindelighed er det altid nødvendigt at indhente at indhente et samtykke fra den, man fører telefonsamtalen med, inden optagelsen af samtalen begynder:  

 • Samtykket skal være specifikt og informeret. Det skal klart og tydeligt fremgå, hvorfor samtalen ønskes optaget, og hvad der gives samtykke til, at optagelsen bliver brugt til.  

 • Samtykket skal være utvetydigt, og det skal oplyses, at samtykket kan trækkes tilbage. Der skal en aktiv handling til, f.eks. ved at der svares ”ja”. Tavshed eller inaktivitet er ikke nok.  

 • Samtykket skal være frivilligt. Der må ikke være nævneværdige negative konsekvenser forbundet med at afslå at give et samtykke.  

 • I ganske særlige tilfælde vil en telefonsamtale kunne optages, uden at der er afgivet et samtykke til optagelsen. F.eks. vil optagelsen af en telefonsamtale kunne påbegyndes, hvis en kunde under telefonsamtalen fremsætter trusler mod virksomhedens medarbejder. Bortset fra sådanne tilfælde, bør der ikke foretages optagelse af telefonsamtaler uden samtykke, medmindre der fra Datatilsynet er indhentet en tilkendegivelse om lovligheden.  

Der findes yderligere vejledning om optagelse af telefonsamtaler på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk