TDC Erhvervs generelle persondatameddelelse

You can find our personal data notice in English here

I TDC lever vi af den digitale udvikling og ønsker at passe godt på de data, som følger med denne udvikling. Det gælder oplysninger om både vores kunder og vores medarbejdere.

Vi har behandlet personoplysninger i over 135 år, og vi var blandt de første i Danmark til at have en udtalt holdning på området. I TDC ønsker vi stadig at være en troværdig og transparent virksomhed, der går foran, som det gode eksempel.

1. Om TDC Erhvervs persondatameddelelse

Når du bruger TDC Erhvervs produkter og services, overlader du nogle af dine personoplysninger til os. I persondatameddelelsen kan du læse, hvilke oplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til. Det er vigtigt for os at passe godt på dine personoplysninger, og vi håber, at du vil tage dig tid til at læse, hvordan vi gør. Du kan også finde vores persondatameddelse ordliste her

Opbygning

TDC Erhvervs persondatameddelelse er bygget op af en generel meddelelse (dette dokument), og en række specifikke meddelelser, som redegør nærmere for den behandling af personoplysninger, som finder sted i forbindelse med forskellige processer og brug af TDC Erhvervs individuelle produkter.

Når du bruger vores portaler/websider, indsamles der cookies om dig. Du kan læse om cookies her.

Når du handler med TDC Erhverv vil aftalen indeholde generelle ”vilkår” for brug af den relevante tjeneste. Du kan læse mere om vilkår for erhvervskunder her.

De steder, hvor der i vores leverance til din virksomhed er behov for en databehandleraftale, vil databehandleraftalen som regel være dækket i de generelle vilkår for brug af tjenesten.

Når du søger job hos TDC Erhverv, vil Nuuday A/S behandle persondata om dig. Du kan læse mere her.

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?

Nuuday A/S, CVR-nr. 40075291, Teglholmgade 1, 0900 Købehavn C afgør, til hvilke formål TDC Erhvev må indsamle og behandle dine personoplysninger, og er”dataansvarlig” i henhold til reglerne om behandling af personoplysninger.

Hvem kan du kontakte?

Hvis du har spørgsmål til denne persondatameddelelse eller yderligere spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte TDC Erhvevs kundeservice.

Hvis du opdager eller har mistanke om, at vi har brudt reglerne om behandling af personoplysninger, kan du også kontakte TDC Erhvevs kundeservice.

TDC Erhverv kundeservice her.

Du kan også kontakte Nuudays databeskyttelsesrådgiver (DPO) på: dpo@nuuday.dk

Indhold

I vores persondatameddelelse kan du læse:

 • hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler dem, og hvordan vi bruger dem

 • hvem der har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe vi opbevarer dem

 • hvordan vi beskytter dine personoplysninger

 • om dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger

 • generel information om datasikkerhed og sikkerhedspolitikker i TDC

 • hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, hvordan indsamler vi dem, og hvordan bruger vi dem?

TDC Erhverv indsamler personoplysninger om dig til brug for en række forskellige formål. Oplysningene indsamles eller skabes, når du fx besøger vores hjemmesider (cookies), deltager i undersøgelser, registrerer dig som ny kunde eller bruger vores produkter eller services. Kunderejsen nedenfor illustrerer de forskellige trin, der forudsætter, at vi indsamler data, så vi kan levere vores ydelser til dig:


Herunder kan du finde generel information om, hvordan og til hvilke formål vi indsamler og behandler dine personoplysninger i de forskellige dele af kunderejsen.

Trin 1: Jeg Undersøger

Når du besøger TDC Erhvervs hjemmeside eller du i øvrigt tager kontakt til os indsamler vi personoplysninger om dig.
Du kan læse mere om persondatabehandling på vores hjemmeside.

Vi behandler personoplysninigerne for at kunne forbedre de services og produkter, som vi tilbyder dig og din virksomhed og for at kunne afgive et tilbud til en kunde/arbejdsgiver. Oplysningerne bruger vi, sammen med andre kundeoplysninger, i Nuudays Business Intelligence (BI) til statistik og strategi og målrettet markedsføring. Du kan læse mere om TDC Erhvervs TDC Business Intelligence (BI) Privatlivspolitik her. Du kan læse mere om Nuudays brug af BI.

Personoplysningerne, som vi indsamler til disse formål, når du kontakter TDC Erhverv, kan være navn, adresse, telefonnummer, mail, stilling, CVR-nummer, TDC-kundenummer fødselsdag, kundenummer, ip-adresse, og om du har givet tilladelse til at modtage marketingmateriale, og hvilke produkter/services, du har købt hos os. Oplysningerne indsamler vi primært gennem vores egne systemer og hjemmesider. I nogle tilfælde modtager vi dog dine oplysninger fra en af vores samarbejdspartnere, fx

i forbindelse med kundeundersøgeler (surveys) eller hvis du deltager i en konkurrence.
Du kan læse mere om persondatabehandling i forbindelse med Nuudays brug af surveys her.

Vi kontakter dig kun med tilbud og markedsføring via e-mail, post, telefon eller sms, hvis du givet os lov til det.

Vi behandler desuden personoplysninger for at opdage og forhindre ulovlig brug eller misbrug af vores netværk og tjenester.

Dine personoplysninger behandles som udgangspunkt af os i TDC Erhverv, men overføres i nogle tilfælde til underleverandører eller eksterne partnere, der hjælper os med at udføre kundeundersøgelser, udsende markedsføringsmateriale mv.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi løbende afvejer hensynet til beskyttelsen af dit privatliv mod vores interesse i at behandle dine personoplysninger.

Trin 2: Jeg tilmelder mig/ændrer

TDC Erhverv har brug for en række af dine personoplysninger for at kunne oprette dig som kunde eller ændre din nuværende løsning og dermed levere den service og/eller det produkt, du ønsker. Vores juridiske grundlag for at indsamle disse oplysninger er nogle gange vores kontraktuelle forpligtelse til at levere en bestemt ydelse til dig, men er for det meste baseret på vores berettigede interesse. Det skyldes, at du som kunde hos TDC Erhverv som regel bliver oprettet gennem din virksomhed, der vil stå som den juridiske ejer. Det betyder, at du som slutbruger ikke nødvendigvis er direkte kunde hos TDC Erhverv, og at kontrakten ikke er indgået direkte med dig. 

De oplysninger, vi indsamler til disse formål, er normalt navn, adresse, telefonnummer, mail, virksomhedens CVR-nummer, TDC-kundenummer, IMEI-nummer (din telefonens unikke id-nummer) og ICC-nummer (dit SIM-korts unikke id-nummer). Dit navn og din adresse (evt. stilling, medarbejder id, initialer, e-mailadresse, telefonnummer, du bruger hos din arbejdsgiver, og evt. dine private mailadresser. Fødselsdato skal vi f.eks. bruge, hvis du igennem dit arbejde har en bredbåndsforbindelse derhjemme. Ellers kan vi ikke levere dit produkt. Vi indsamler primært oplysningerne fra den virksomhed, vi har lavet kontrakten med, men vi kan også indsamle dem direkte fra dig som kunde, hvis du f.eks. har en bruttolønsordning. I det tilfælde indsamler vi dine oplysninger på baggrund af en kontraktuel forpligtelse. Oplysningerne indsamler vi via e-mail, telefon eller online. Hvis du ønsker at få dit arbejdsmobilnummer lavet om til et privatnummer, har vi også brug for dit CPR-nummer for at kunne oprette og kreditvurdere dig i vores systemer. I dette tilfælde vil behandlingen af dit cpr-nummer ske på baggrund af dit samtykke.

Vi tildeler dig ip-adresse(r), opretter/tildeler/tilknytter mobil-identifikationer (f.eks. IMSI/ICC-nummer, IMEI-nummer, serienummer hvis mobiltelefon/hardware) og TDC-kontonummer(numre).

Vi har den mail-adresse dit firma, eller du oplyser til os for at kunne kommunikere med dig om bestillingen og leverancen til dig.

Du oplyser os evt. om din bankkonto/NEM konto, for at vi f.eks. kan opkræve egenbetaling i forhold til dit firma-abonnement, eller fordi vi skylder dig penge, og skal kreditere et beløb til dig.

I forbindelse med at du skal have oprettet et firmabetalt abonnement, oplyser du os eller din arbejdsgiver om, hvem i husstanden, der står som juridisk ejer/betaler. Så kan vi ændre til det, som er aftalt i kontrakten med dit firma eller med dig, om hvem den fremtidige juridiske ejer og betaler skal være.

For at kunne give tilbud til din arbejdsgiver på medarbejderløsninger, undersøger vi, hvad der kan leveres på de medarbejderadresser, som arbejdsgiveren oplyser os om, eller som vi allerede leverer til med arbejdsgiverbetalte løsninger. Dette for at kunne tilbyde de bedste løsninger til dig og din arbejdsgiver.

Når dit firma har indgået en aftale med os om levering af f.eks. bredbånd til dig på din hjemmeadresse, så vil du ofte få tilbudt at foretage bestillingen på TDC’s bestillingsportal (eWeb løsning). Vi vil sende dig en e-mail og et link til vores bestillingsportal. Her vil du så afgive en række af ovenstående oplysninger, for at vi kan bestille de aftalte produkter til dig. Nogle af oplysningerne vil stå der, når du logger ind, fordi vi har fået det oplyst fra din arbejdsgiver.

Hvis du af din arbejdsgiver får tildelt securemobil, prioriteret telefoni eller sikret linje, (f.eks. Nalla kredsløb), vil vi have det registreret.

Hvis du arbejder for en virksomhed, hvor du som medarbejder skal have adgang til områder, hvor TDC har adgangskontrol, kan vi også behandle oplysninger som dit navn, stilling, adresse, fødselsdato, foto af dig, adgangsbrikker og koder til dette, som du får tildelt, samt til hvilke lokationer/adresser disse gælder. Derudover kan vi registrere din bevægelse ind og ud af lokationen/adressen.

For virksomheder, herunder enkeltmandsvirksomheder, indhenter vi virksomhedens CVR-nummer til automatisk kreditvurdering og evt. manuel kreditvurdering. Privatpersoner fortager vi også automatiske kreditvurderinger af i forbindelse med oprettelse af et abonnement og efterfølgende tilkøb.

Inden vi opretter dig som kunde, behandler vi dine oplysninger for at undersøge, om du eventuelt tidligere har overtrådt vores vilkår. Ved tidligere overtrædelser vil levering af produkter eller services først kunne ske efter en manuel behandling af dit kundeforhold.

Vi behandler de personoplysning på tværs af Nuuday for eksempel for at kunne levere din bestilling, fejlrette, undersøge en klage eller tilbyde dig en bedre service eller produkt.

Når vi planlægger og udfører leverancerne, vil vores medarbejdere behandle persondata om dig for at kunne planlægge og udføre leverancerne f.eks. informationer om leveringsadresser, leveringsdato, dit navn, mobilnummer, e-mail og de produkter, du skal have leveret. Vi kan også have information om alternativ kontaktperson, som du eller din arbejdsgiver har oplyst os om.

Modtager vi et brev fra dig, hvor det ikke fremgår, hvem det er adresseret til, eller er modtager ikke i vores system, vil vi behandle brevet manuelt for at finde frem til den rette modtager, hvorpå brevet som hovedregel scannes ind i vort it-system for videre ekspedition.

Din arbejdsgiver kan have adgang til vores selvbetjeningsløsninger og vil få tildelt brugeradgang til relevante medarbejdere, der håndterer bestillinger og fejlmeldinger. Disse vil kunne se, oprette, ændre, slette informationer om arbejdsgiverbetalt telefoni og bredbåndsprodukter etc. til medarbejderne i virksomheden. De vil også kunne se historiske data, så længe medarbejderne er registreret i systemet. Det er arbejdsgiverens ansvar at nedlægger produkter til medarbejdere og slette disse medarbejdere fra selvbetjeningen, når medarbejderne fratræder virksomheden.

TDC Erhverv tager sig af al ordrehåndtering, mens levering, installation og eksekvering af ordren kan håndteres af underleverandører, afhængigt af hvilken type produkt eller service, du har bestilt. Håndtering af personoplysninger i forbindelse med levering er beskrevet for hvert produkt eller service i trin 3: ’Jeg bruger’, hvor du kan se en liste over vores produkter og services.

Ændring fra et produkt til et andet, f.eks. i forbindelse med opgradering af din internetforbindelse, håndterer vi på samme måde, som vi håndterer en ny ordre. Dog er der den forskel, at vi allerede har registreret dig som kunde og derfor ikke har brug for at indsamle flere personoplysninger for at lave ændringen. Aktiviteter i forbindelse med ændring af produkter er beskrevet i kunderejsen under trin 2: ”Jeg tilmelder mig/ændrer”, og håndteringen vil være den samme, som beskrevet under Produkter og services.

Hos TDC Erhverv er det muligt at tilmelde sig et brugerpanel, som bruges til at kontakte brugere af TDC.dk og TDC Erhvervs Selvbetjening ifm. test af ny funktionalitet. For at kunne kontakte brugerne har vi behov for at opbevare e-mails på de brugere, som har givet deres samtykke til at blive kontaktet. Vi opbevarer brugernes e-mails i 6 måneder, hvorefter de automatisk bliver slettet.

Trin 3: Jeg bruger

Trin 3: ”Jeg bruger” dækker over fire områder:

Jeg bruger, der handler om den behandling af de oplysninger, der opstår, når du bruger et produkt eller en service.

Jeg betaler, der handler om at betale for brugen af produktet eller servicen (dannelse af regninger).

Jeg har et problem, der handler om at give dig support, hvis du oplever problemer med produktet eller servicen.

Jeg deler, der handler om enhver handling, der involverer sociale medier, fx Facebook.

Jeg bruger
TDC Erhverv behandler oplysninger om din brug af vores produkter og services. Det gør vi bl.a. for sikre, at du får en god og konsekvent brugeroplevelse, for at kunne levere den service, du har efterspurgt, og for at kunne sikre et korrekt grundlag for din regning.

Når du tager et af vores produkter eller services i brug, behandler vi som udgangspunkt kun de oplysninger, du gav os, da du tilmeldte dig (se trin 2 ovenfor). I nogle tilfælde indsamler eller skaber vi dog yderligere personoplysninger, når du bruger vores produkter eller services. Dine kontaktlister, kalendere og oplysninger i de mails, du modtager og skriver, vil helt sikkert indeholde personoplysninger. I nogle tilfælde skabes personoplysninger, når du bruger vores produkter og services, fx trafik- og lokationsdata, der skabes i vores mobiltjenester, og data fra cookies, der skabes, når du besøger vores hjemmesider.

Hvilke personoplysninger, der indsamles eller skabes, og hvordan vi håndterer og beskytter oplysningerne, er detaljeret beskrevet i delmeddelelsen for det enkelte produkt eller service.

Når du bruger et produkt eller en service fra TDC Erhverv, behandler vi dine personoplysninger for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse, hvilket er at levere produktet eller servicen til dig.

I visse tilfælde kan vi også lovmæssigt være pålagt at behandle dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores produkter og services.

Jeg betaler

TDC Erhverv behandler også personoplysninger om dit forbrug for at kunne lave en regning til den virksomhed, som vi har indgået aftalen med. Hvis du f.eks. har været i udlandet i forbindelse med dit arbejde, og derfor har haft et højere forbrug end normalt, vil det fremgå af regningen og være synligt for din arbejdsgiver. TDC Erhverv vil også i nogle tilfælde bruge dine oplysninger til at forbedre vores forretningsgange og systemer til betaling

De personoplysninger, vi typisk bruger til disse formål, er dit navn, adresse, telefonnummer, regningsstatus, forbrug og bankinformationer. Vi indsamler og bruger også dit cpr-nummer i de særtilfælde, hvor det er nødvendigt at inddrive gæld. Vi bruger partnere til at inddrive gælden for os. De relevante oplysninger indsamles via vores systemer og afhænger af det abonnement eller den service, du har valgt.

I forbindelse med undersøgelse af regningsspørgsmål vil vi også kunne se, hvad der ellers er af abonnementer på din adresse, herunder forbrug/afregninger af f.eks. film på Blockbuster.

I tilfælde af manglende betalinger kan vi benytte inkasso firma til at inddrive udestående gæld fra dig til os og i den forbindelse indsamle og videregive de nødvendige oplysninger til vores inkasso leverandør.

For at sikre korrekt fakturering foretager vi stikprøvekontroller og analyser af betalinger for vores produkter, hvor vi bl.a. gennemgår informationer om de produkter, du og din arbejdsgiver har hos os, herunder forbrugsmønstre.

Når din arbejdsgiver betaler for dit telefoniforbrug, vil din arbejdsgiver kunne se eller få oplysninger fra os om dit forbrug og dine opkald. Vi vil også f.eks. have møde med din arbejdsgiver, hvor vi gennemgår oversigter over de løsninger/produkter, der er leveret til medarbejderne og til hvilke priser, der afregnes samt forbrug. Hvis kontrakten med din arbejdsgiver også indeholder aftaler om rabatter til medarbejderne eller bruttolønsordninger vil arbejdsgiver også kunne få oplyst, hvad du betaler for produkter for at kontrollere, at vi fakturerer dig korrekt.

Vores finans afdeling kan i forbindelse med regnskabsprocesser (fx fakturering) sende de relevante informationer, der skal anvendes, til vores 3. part underleverandør, som godt kan være udenfor EU.

Vi behandler dine personoplysninger til disse formål for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse, herunder mulighed for at kunne betale. Til andre formål, fx til kreditvurdering og videregivelse til inkassoselskaber, sker behandlingen på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi afvejer vores interesse i at behandle dine personoplysninger mod hensynet til beskyttelsen af dit privatliv.

Jeg har et problem

TDC Erhverv behandler dine personoplysninger, når vi hjælper vi dig med at besvare de spørgsmål, du måtte have til dit abonnement eller din service hos os. Det kan fx være spørgsmål til din regning, hvis du ikke kan få dit produkt til at virke, eller hvis du har spørgsmål til selvbetjeningen eller tillægsydelser.

For at vi kan identificere dig som kunde, finde de korrekte oplysninger i vores systemer og besvare en henvendelse fra dig, vil vi normalt bede dig om at oplyse dit navn, telefonnummer, TDC-kundenummer eller CVR-nummer, enten over telefonen, via mail eller online kontakt, som chat eller Facebook. Hvis du giver os lov til det, optager vi også samtalerne til brug for intern træning. De personoplysninger, vi derudover skal bruge, afhænger af, hvad forespørgslen drejer sig om. Hvis den fx drejer sig om din regning, vil vi søge dit forbrug frem, så vi kan gøre rede for den pågældende regning. Hvis dit spørgsmål drejer sig om, hvordan du bruger vores selvbetjening, vil vi guide dig igennem det. Disse oplysninger indsamler vi via vores systemer.

Nogle af vores underleverandører, der hjælper os med support, kan befinde sig uden for EU.

Du kan læse mere om sikkerhed og brug af underleverandører nedenfor under punktet ”Adgang og deling af data”. Du kan også finde mere information om brug af underleverandører for hvert enkelt produkt eller service under punktet ”Produkter og services”.

I forbindelse med fejlretning sammen med din arbejdsgiver, kan vi logge ind og se og behandle de oplysninger, som din arbejdsgiver også kan se og behandle i vores selvbetjeningssystemer. 

I forbindelse med fejlmelding fra dig eller din arbejdsgiver, opretter vi en fejlsag med information om, hvad fejlmeldingen går ud på, hvem der fejlmelder og hvilket produkt og leveringssted. Vi dokumenterer fejlsøgningsforløbet, noterer kommentarer vi modtager eller din arbejdsgiver/dennes medarbejdere opretter en fejlsag og kommentarer direkte i vores fejlsøgningssystem, dette for at beskrive sagsforløbet og løse problemet.

Hvis du i din kontakt til os benytter en rådgiver - f.eks. en revisor eller advokat - vil vi behandle de informationer, vi får. Det forudsætter, at du har afgivet den nødvendige fuldmagt til dette.

Hvis vores support er nødvendig for at kunne levere det bestilte produkt eller service, vil behandling af dine personoplysninger i denne forbindelse være nødvendig for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse. I andre supporttilfælde sker behandlingen på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi afvejer vores interesse i at behandle dine personoplysninger mod hensynet til beskyttelsen af dit privatliv. Optagelser af telefonsamtaler sker kun med dit samtykke.

Jeg deler

TDC Erhverv behandler dine personoplysninger, når du som kunde, slutbruger eller potentiel kunde kommunikerer med os via sociale medier, og når vi bruger disse medier til markedsføring.

Når du kommunikerer med oshar vi brug for at kunne identificere dig som kunde, finde de korrekte oplysninger i vores systemer, og vi vil normalt bede dig om at oplyse dit navn, telefonnummer og andre oplysninger der er relevante for at kunne besvare din henvendelse, enten over telefonen, via mail eller online kontakt, som chat eller Facebook. De personoplysninger, vi derudover skal bruge, afhænger af, hvad din forespørgsel drejer sig om. Hvis din forespørgsel fx drejer sig om, hvordan du bruger vores selvbetjening, vil vi guide dig igennem det. Nye personoplysninger får vi fra dig selv.

Vi bruger også sociale medier og andre 3. parter til at målrette annoncering til dig. De oplysninger, vi normalt anvender til dette formål, er din mailadresse, dit telefonnummer, de TDC-produkter eller -services du har, dit forbrug af film og musik f.eks. via Nuudays services samt brugeridentifikatorer i forbindelse med din brug af vores digitale kommunikationskanaler. Oplysningerne indsamler vi enten gennem vores egne systemer eller i forbindelse med opsamling af brugeradfærd på vores digitale kommunikationskanaler.

Du kan læse mere om brug af underleverandører nedenfor under punktet ”Adgang og deling af data”.

Hvis vores support er nødvendig for at kunne levere det bestilte produkt eller service, vil behandling af dine personoplysninger i denne forbindelse være nødvendig for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse. I andre supporttilfælde sker behandlingen på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi afvejer vores interesse i at behandle dine personoplysninger mod hensynet til beskyttelsen af dit privatliv. En lignende interesseafvejning er grundlag for vores målrettede annoncering via sociale medier.

Jeg forlader

TDC Erhverv behandler dine personoplysninger for at kunne lukke din virksomheds service hos TDC Erhverv og dit abonnement eller din service i forbindelse med ophør.

De personoplysninger, vi har brug for, for at kunne lukke dit abonnement eller din service, er som udgangspunkt kun virksomhedens navn og kundenummer Som en del af bilaget til kontrakten og for at kunne lukke vores service, behandler vi også følgende oplysninger om dig: Navn, adresse og telefonnummer og e-mail. Desuden laver vi muligvis en slutafregning, hvor dit forbrug som slutbruger vil fremgå. Når vi har sikret, at vi har fundet alle de rigtige slutbrugere for en kunde, lukker vi servicen og dermed dit abonnement i vores systemer.

Når vi lukker din konto, sletter vi de oplysninger, der ikke længere er nødvendige. Hvilke oplysninger, det drejer sig om, afhænger af de enkelte produkter og services. Du kan finde yderligere oplysning om dette under punktet ”Produkter og services”.

Vi behandler dine personoplysninger til dette formål for at kunne opfylde kontraktuelle forpligtelser.

2.1 Produkter og services

Her kan du finde mere information om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger for et bestemt produkt eller en service

I de situationer hvor TDC Erhverv er databehandler for kunden, finder du oplysninger om behandling af personoplysninger i vilkårene for produktet og den tilhørende databehandleraftale. Databehandleraftalerne finder du her: https://tdc.dk/vilkaar#databehandleraftaler


Servicespecifik persondatameddelelse – Mobilabonnementer i TDC Erhverv

Servicespecifik persondatameddelelse – Telefoni- og Ip telefoni tjenester

Servicespecifik persondatameddelelse – tillægstjenester med Kontaktcenter- og/eller optage funktioner

TDC Erhverv Guard

TDC Erhvervs hjemmesider

TDC Erhverv Netværk_Bredbånd_Home Internet_Bredbåndtelefoni

TDC Erhverv PC-sikkerhed, Guard og Freedome

TDC Erhverv Wi-Fi Intelligence

Indsamling af data

NetDesign - MDR

NetDesign - Managed Services

2.2 Samtykke

Nogle behandlinger af dine personoplysninger kræver et klart samtykke fra dig. Det gælder fx behandling af cpr-numre, optagelse af telefonsamtaler ved henvendelse til Nuuday og til visse typer markedsføring og kundeundersøgelser, som ikke er nødvendige i henhold til anden lovgivning, af hensyn til opfyldelse af en kontrakt med dig eller baseret på en interesseafvejning.

I samtykket er det udtrykkeligt angivet, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi gør det og hvorfor. Det fremgår også, hvor længe dit samtykke gælder.

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Vi sikrer, at det er lige så nemt at trække et samtykke tilbage, som det er at give samtykke, og vi opbevarer dokumentation for at kunne bevise, at du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger.

3 Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe opbevarer vi dem?

3.1 Adgang og deling af oplysninger

For at sikre at kun relevante personer har adgang til dine personoplysninger, når de hjælper dig i et af trinnene i kunderejsen hos os, har vi indført strenge adgangsbegrænsninger til de systemer, hvor oplysningerne bliver opbevaret og behandlet.

Det betyder, at en medarbejder ikke har adgang til dine personoplysninger, medmindre han eller hun skal udføre en opgave, der er nødvendig for at give dig et produkt eller en service. Afhængigt af hvilken opgave, der skal udføres, får medarbejderen kun adgang til de personoplysninger, der er nødvendige for at udføre opgaven. Vi kræver også, at vores partnere og underleverandører er lige så restriktive, hvis de håndterer dine personlige oplysninger på vores vegne.

Vi deler personoplysninger med partnere og underleverandører i følgende situationer:

 • For at kunne give dig et produkt eller en service. I de situationer, hvor vi deler (overfører) personoplysninger til en underleverandør eller partner, overfører vi kun de personoplysninger, de har brug for, for at udføre deres del af opgaven. Vi sikrer også, at underleverandøren eller partneren behandler personoplysningerne på en sikker og fortrolig måde, og at de følger vores instruktioner.

 • Med dit samtykke: Vi deler i visse tilfælde personoplysninger med virksomheder, organisationer eller personer uden for TDC Erhverv, når du har givet dit samtykke til det.

 • Efter en interesseafvejning: Vi deler i visse tilfælde personoplysninger med virksomheder, organisationer eller personer udenfor TDC Erhverv, når vi har en berettiget interesse i at gøre det, og denne interesse står mål med hensynet til dit privatliv.

 • Af juridiske årsager: For at kunne overholde lovgivning, anden regulering, retslige processer eller for at efterkomme berettigede anmodninger fra offentlige myndigheder.

 • For at kunne håndhæve vores vilkår til den enkelte service, herunder når vi skal undersøge potentielle overtrædelser.

 • For at kunne opdage, forhindre eller på anden måde adressere svig, sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.

 • For at kunne beskytte os mod rettigheds- eller sikkerhedsbrud og mod skade på Nuudays ejendom, vores brugere eller offentligheden, som krævet i lovgivningen eller som i øvrigt er tilladt.

Det kan være, at en partner eller underleverandør har dele af deres produkter eller services i et land uden for EU (et tredjeland), og at dine personoplysninger derfor sendes ud af EU.

TDC Erhverv benytter i forbindelse med overførsel af personoplysninger de relevante retsgrundlag i artikel 44-49 i GDPR. I de tilfælde, hvor der foreligger en tilstrækkelighedsvurdering fra EU-Kommissionen, da vil en overførsel af personoplysninger være hjemlet i artikel 45, stk. 1.

I de tilfælde, hvor der ikke foreligger en tilstrækkelighedsvurdering fra EU-Kommissionen, da vil en overførsel af personoplysninger være hjemlet i artikel 46, stk. 2, litra c.

Når en overførsel er hjemlet i artikel 46, stk. 2, litra c, så sikrer TDC Erhverv, at overførslen er vurderet i henhold til EDPB’s vejledning 01/2020 om supplerende foranstaltninger, så der sikres effektive supplerende foranstaltninger i den situation, at en Standard Contractual Clause ikke i sig selv sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

3.2 Opbevaring af personoplysninger

TDC Erhverv ønsker ikke at gemme dine personoplysninger længere end nødvendigt. Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne levere vores produkter eller services til dig, så længe det er nødvendigt for at kunne imødegå fx klage- eller retssager, eller så længe det kræves af anden lovgivning. Vi gemmer også dine oplysninger i en kort periode, efter du har opsagt din aftale med os, så vi kan genoprette din konto, hvis du ønsker det (i fortrydelsesperioden), eller hvis du har spørgsmål om, hvordan vi har behandlet dine personoplysninger, mens du var kunde hos os.

Vi har en generel holdning til, hvor længe vi gemmer bestemte typer personoplysninger. Der kan dog være undtagelser herfra, så vi anbefaler, at du at ser på beskrivelserne under punktet ”Produkter og services”, der for hvert produkt eller sevice indeholder information om, hvor længe oplysningerne gemmes.

Vi sikrer, at den fastsatte datalagringstid (den periode, vi gemmer dine oplysninger), også gælder for vores underleverandører. De gemmer ikke dine oplysninger længere, end vi gør.

4. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

For at sikre at behandlingen af dine personoplysninger sker på en sikker måde, har vi implementeret et styringssystem for informationssikkerhed, der er baseret på best practice ISO27001 og Forsikring & Pension-standarden. Dette system omfatter styring, processer og andre administrative, tekniske og fysiske kontroller, der sikrer, at vores it-miljø er sikkert, både fra et fortroligheds-, integritets- og tilgængelighedsperspektiv.

Vi lægger også særlig vægt på de systemer og applikationer, der behandler dine personoplysninger. For hvert af disse systemer har vi særlige sikkerhedskrav og -kontroller.

Sikkerhedskravene og -kontrollerne gælder både hos os og hos vores underleverandører, så hele serviceforsyningenskæden er sikret. Vi udfører revisioner og sikkerhedskontroller, fx sårbarheds- og penetrationstests, både på vores egne systemer og på systemer, der drives af vores underleverandører.

Nogle af vores services er også sikkerhedscertificeret og underlagt eksterne ISAE-revisioner.

De it-miljøer, systemer og applikationer, vi bruger til at levere kundeservice og produkter samt til opbevaring eller behandling af personoplysninger, er vurderet og designet, så de er så sikre som muligt.

5. Dine rettigheder

TDC Erhverv respekterer dine rettigheder, og de personoplysninger, du giver os, er dine.

Folk har forskellige behov for at beskytte deres personoplysninger. Vi gør os umage med at gøre det tydeligt, hvilke personoplysninger vi og vores partnere indsamler, så du har god mulighed for at benytte dig af dine rettigheder.

5.1. Oplysningspligt

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Informationen finder du i denne persondatameddelelse.

5.2. Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.For at beskytte dine personoplysninger skal vi have din identitet bekræftet på en relevant måde, før vi giver dig adgang til dine oplysninger.

tdc.dk/persondata kan du anmode om at få udleveret dine oplysninger. Vi behandler alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at udleveringen er sket, eller hvornår vi forventer, at den sker.

5.3. Ret til at korrigere

TDC Erhverv sikrer, at de indsamlede og opbevarede personoplysninger er korrekte. I tilfælde, hvor du mener, at de er unøjagtige eller ufuldstændige, opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi kan rette oplysningerne.

Vi har dog ret til at afvise din anmodning, hvis den er ubegrundet, eller hvis vi gentagne gange modtager ens anmodninger fra dig. I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til at pålægge et administrationsgebyr. Vi forbeholder os også retten til at afvise din anmodning, hvis den er formålsløs.

Du kan bede om at få rettet dine personoplysninger ved at kontakte vores Kundeservice. Alle anmodninger vil blive behandlet hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine personoplysninger er blevet rettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.

5.4. Ret til sletning

TDC Erhverv har en slettepolitik for at sikre, at ingen personoplysninger gemmes længere end nødvendigt. Herudover kan du selv bede om at få slettet personoplysninger om dig.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du kan bede om at få slettet dine personoplysninger ved at kontakte vores Kundeservice. Vi behandler alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine oplysninger er blevet slettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.

5.5. Ret til dataportabilitet

Du har også ret til – i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format – at modtage dine personoplysninger, når du selv har givet oplysningerne til os. Du kan også få overført oplysningerne til en anden leverandør. Denne ret kaldes for dataportabilitet, og gælder når:

 • du har givet dit samtykke til behandlingen, eller når behandlingen sker på baggrund af en kontrakt, og

 • behandlingen foretages automatisk (elektronisk).

5.6. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen sker på baggrund af en interesseafvejning af vores og dine formål og hensyn.

Hvis indsigelsen er berettiget, vil vi begrænse behandlingen, som beskrevet nedenfor.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål. Gør du indsigelse mod denne behandling må vi ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.

5.7. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5.8. Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Tilsynsmyndigheden kan være Datatilsynet eller Erhvervsstyrelsen afhængigt af, hvilke typer personoplysninger, der er tale om.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk og Erhvervsstyrelsens kontaktoplysninger på www.erst.dk.

6 Generel information om datasikkerhed og sikkerhedspolitikker i TDC

6.1 Overholdelse og samarbejde med regulerende myndigheder

Nuudays databeskyttelsesrådgiver har ansvar for løbende at overvåge og kontrollere, at TDC Erhverv og vores partnere og underleverandører lever op til reglerne om behandling af personoplysninger og til de sikkerhedskrav, vi mener, er nødvendige for at sikre dine personlige oplysninger.

Vores databeskyttelsesrådgiver samarbejder med Datatillsynet og andre lokale tilsynsmyndigheder med hensyn til overholdelse af reglerne om behandling af personoplysninger og klager, som ikke kan løses af TDC Erhverv.

6.2 Ændringer i persondatameddelelsen

Vi gennemgår løbende persondatameddelelsen og opdaterer den, hvis der sker ændringer i vores behandling af personoplysninger. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort her, og væsentlige ændringer meddeles også via mail og andre kommunikationsveje. Det gælder især for ændringer i vores behandling af personoplysninger relateret til et bestemt produkt eller service.

Denne persondatameddelelse er opdateret den 21. September 2022