Persondata

Persondataforordningen

TDC indsamler og behandler personoplysninger via vores tjenester. I den forbindelse overholder vi den gældende lovgivning, herunder EU’s nye Persondataforordning af 25. maj 2018 (GDPR). Her har vi samlet information om, hvordan vi lever op til lovgivningen.

Dataansvarlig

Når vi behandler persondata, kan vi have to roller: Vi kan være dataansvarlig eller databehandler.

Som oftest er TDC Erhverv dataansvarlig, hvilket betyder, at vi har det overordnede ansvar for kun at behandle de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan levere produkter og ydelser til vores erhvervskunder.

At vi er dataansvarlig betyder også, at vi ud over persondataforordningen er reguleret af særlige regler i telelovgivningen, der betyder, at vi skal fx skal leve op til skærpede krav om sikkerhed og logning, som er et større ansvar, end en databehandler har.

Det er således os, der står på mål for, at personoplysningerne bliver behandlet på en sikker måde, at den registrerede kan få indsigt i de behandlede oplysninger, og at personoplysninger bliver slettet, når de ikke længere er nødvendige for, at vi kan levere produktet eller ydelsen.

Vores behandling af persondata og dermed vores rolle som dataansvarlig, er beskrevet mere detaljeret i TDC Erhvervs persondatameddelelse

Databehandler

I enkelte tilfælde er TDC Erhverv databehandler. Det er vi, når det handler om informationsopbevaring, og hvor ydelsen består i at opbevare information for vores kunder. Omfattet er således tjenester som håndtering af kunders e-mail postkasse og optagelse af telefonsamtaler.

I denne oversigt ses hvilke produkter, der kræver en databehandleraftale.

For at gøre det nemt for vores kunder, inkorporeres de nødvendige databehandleraftaler i vores vilkår. Derfor vil vores erhvervskunder, der har behov for en databehandleraftale, modtage en sådan gennem opdaterede vilkår.

Repræsenterer du virksomheden, og har du spørgsmål om for eksempel databehandleraftaler, bedes du kontakte din Account Manager. Hvis du ikke ved hvem det er, så kontakt venligst TDC Erhvervs kundeservice.

Rollefordelingen for henholdsvis dataansvarlig og databehandler

Den dataansvarlige afgør:

 • Hvilke personoplysninger, der skal behandles.

 • Hvilket retsgrundlag behandlingen kan baseres på.

 • Hvilket formål behandlingen har.

 • Hvilke personer oplysningerne drejer sig om.

 • Hvem der skal modtage personoplysningerne.

 • Hvorvidt anmodninger om brugen af den registreredes rettigheder imødekommes og i hvilket omfang.

 • Hvor længe personoplysningerne opbevares.

 • Hvilke tredjeparter, der må få adgang til personoplysningerne.

En databehandler afgør: 

 • Hvilke it-systemer eller -metoder, der bruges i behandlingen af personoplysningerne.

 • Hvordan og hvilket sted personoplysningerne opbevares, fx servernes beliggenhed.

 • Hvilken teknisk og organisatorisk sikkerhed, der skal implementeres.

 • Hvordan personoplysningerne indsamles.

 • Hvordan personoplysningerne videregives til tredjeparter.

 • Hvilke procedurer, der gennemgås for at slette personoplysningerne inden for fristen.

 • Hvordan underdatabehandlere auditeres (forudsat tilstrækkelighed).

Dine rettigheder

Persondataforordningen giver dig nogle rettigheder i forhold til persondata, som vi har om dig.

Som ansat i en virksomhed (privat som offentlig, organisation, foreninger mv.) og bruger af vores abonnementer, er de vigtigste rettigheder:

 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger (indsigtsret)

 • Retten til at modtage oplysning om en behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt)

 • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse)

 • Retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt)

 • Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring

 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Anmodning om indsigt og øvrige rettigheder

Ønsker du at anmode om en af ovenstående af rettighederne, skal du udfylde nedenstående formular.

Herefter beder vi dig sende de rekvirerede oplysningerne til os gerne indenfor 2 arbejdsdage, hvorefter vi vil gå i gang med at behandle sagen.

Alle henvendelser har en behandlingstid på op til 30 dage.

1. Er du ansat i en virksomhed eller er en selvstændig virksomhed som er kunde hos TDC Erhverv, kan du anmode om indsigt ved at udfylde formularen.

Bemærk venligst, at når vi modtager din anmodning, sendes der en mail til den juridiske ejer, hvor vi beder dem verificere at du er bruger af det abonnement du søger indsigt i.

 • Når vi har modtaget denne verificering, kan vi behandle din anmodning om indsigt.

Anmod om indsigt her

Nuuday har en Databeskyttelsesrådgiver

Har du spørgsmål til Nuudays håndtering af persondata. Du kan finde nærmere oplysninger på Nuuday.
Ønsker du at kontakte TDC Erhverv angående vores privatlivspolitik og dine rettigheder i forhold til persondataforordningen, kan du også læse mere her.