Op mod tre fjerdedele af europæiske virksomheder er bekymrede for den mængde e-affald, de producerer. Samtidig kommer der mere og mere fokus på bæredygtighed i samfundet, og dermed øges også både forventninger og krav til danske virksomheder.     

Skal virksomheden reducere sin miljøpåvirkning og nå dens bæredygtighedsmål, er systematisk genbrug og recycling af mobiltelefoner, tablets og andet elektronik-udstyr et meget relevant sted at sætte ind.  

Med vores buyback-koncept kan I få styr på en væsentlig del af jeres it-livscyklus, og dermed opnå en række fordele. Fra økonomiske besparelser til datasikkerhed og ikke mindst bæredygtighed, som hjælper jer med at leve op til jeres miljømæssige og sociale ansvar.

Buyback-koncept fra TDC Erhverv med flere fordele 

Bæredygtighed

Vores buyback-koncept er designet til at fremme genbrug og recycling af gamle devices samt andet elektronik-udstyr. Det reducerer alt andet lige mængden af e-affald, og hjælper dermed jer med at reducere jeres miljøpåvirkning og møde jeres bæredygtighedsmål.

Økonomi

Ved at sælge jeres mobile devices retur til os, kan I nedbringe prisen på nye devices, og dermed reducere den samlede ejeromkostning til mobiltelefoner og tablets i jeres virksomhed. Samtidig reducerer I jeres tidsforbrug ved at overlade håndteringen til os.

Datasikkerhed

Vi sørger for, at alle data effektivt og sikkert bliver slettet fra alle enheder, før de bliver genbrugt eller recycled. 

Compliance

Vores buyback-koncept sikrer efterlevelse af miljøregulativer og databeskyttelseslovgivning. Det sikrer, at I lever op til relevante juridiske forpligtelser, fx GDPR-lovgivning, og kan udgå bøder og andre sanktioner.

Bæredygtighed

TDC Erhvervs buyback-koncept bygger på princippet om maksimal genbrug, recycling og ansvarlig og sikker bortskaffelse af mobile devices og andet elektronik-udstyr.   

 • I forhold til mobile devices er vores koncept designet til at forlænge deres levetid ved at renovere dem og sælge dem til nye brugere. Dette reducerer efterspørgslen efter nye devices, hvilket igen reducerer behovet for råmaterialer og energi, som skal bruges til at producere nye devices. I dag videresælges og genbruges cirka 98% af alle mobiltelefoner.

 • Mobile devices, som ikke bliver genbrugt, bliver recyclet hvilket reducerer mængden af e-affald hvilket igen beskytter naturens ressourcer, reducerer CO2 udledning og således beskytter miljøet.  

 • I forhold til andet elektronik-udstyr, som ikke kan genbruges, sørger vi for, at det bliver håndteret - og om muligt recycled - på en ansvarlig og sikker måde.  

Vores bortskaffelsesproces er ISO-certificeret, og som virksomhed har I altid adgang til opdaterede miljørapporter. Her kan I blandt andet se hvor stor CO2 besparelse, I har opnået som følge af genbrug og recycling. Det er data, som I kan benytte i jeres ESG / CSR-rapporter.

Faktaboks:

 • 75 kilo råstoffer benyttes til at producere én mobiltelefon. Størstedelen ender som affald.

 • 24 måneder er på verdensplan den gennemsnitlige levetid for en mobiltelefon. I Danmark er det 18 måneder.

 • 17 kritiske råstoffer, 62 metaller og op til 5 konfliktmineraler er at finde i en smartphone.

 • 95 procent af miljøbelastningen forbundet med en smartphone kan føres tilbage til produktionen.

Økonomi

Der er en række faktorer, som skal tages i betragtning i forhold til et BuyBack-koncept og de samlede ejeromkostninger.  

 • Vi og vores samarbejdspartnere kan typisk få en bedre pris for mobile devices, som skal genbruges eller recycles, end I selv kan. Vælger I at lease jeres devices, vil I samtidig opnå en lavere samlet ejeromkostning.

 • I sparer tid og dermed penge til selv at skulle håndtere salg, bortskaffelse og eventuelt indkøb og løbende vedligehold af jeres devices.

 • Vælger I en løsning, hvor I samtidig leaser jeres devices i stedet for at købe, reducerer I jeres kapitalbinding og har fuldt overblik over jeres samlede omkostninger måned for måned.

Datasikkerhed og Compliance

I takt med, at mobile devices bruges til flere og flere arbejdsrelaterede opgaver, og at mængden af data stiger, udgør jeres elektroniske enheder en stigende sikkerhedsrisiko.  

Mobile devices udgør dermed en potentiel risiko for tab af data, når de kasseres eller på anden vis udskiftes. Derfor gælder der en række forholdsregler for korrekt sletning af data jf. GDPR-reglerne. 

Når mobile devices håndteres via TDC Erhverv BuyBack, bliver de Blanco slettet med et sletningscertifikat i overensstemmelse med GDPR og datatilsynets krav. Certifikaterne fremgår pr. enhed via én rapport, som sendes til virksomheden, når enhederne er inspiceret.

Faktaboks:

 • Færre end 20% af alle virksomheder sletter effektivt og systematisk data, så de ikke kan genskabes.

 • Mere end 85% af alle virksomheder er i besiddelse af enten forældede, ubrugelige eller ligefrem ulovlige data.

Vil du høre mere?

Vil I høre mere om vores buy-back-koncept og hvordan vi kan hjælpe jer til mere sikker og ansvarlig håndtering af jeres mobile devices og udtjente, elektroniske udstyr effektiv? Så kontakt Senior Manager, Jacob Winther, på jwni@tdc.dk eller udfyld formularen og bliv ringet op. 

Device Lifecycle Management & Bruttolønskoncepter

TDC Erhverv Tools

Frigør ressourcer, få overblik og tryghed i alle faser knyttet til håndtering af devices og udstyr.

Læs mere herPå billedet set nogle mennesker, som arbejder i en gruppe rundt om et bord.
TDC Erhverv Select

Giv jeres medarbejdere frihed til at opgradere eller vælge mobiltelefoner, tablets og andre goder via deres løn.

Læs mere her