Opdaterede regler for Blankmedieafgift

Fra den 1. januar 2022 har forhandlere af smartphones, tablets, computere og harddiske skullet opkræve et lovpligtigt vederlag, som gives til kunstnere og producenter i forbindelse med salget af førnævnte devices. Vederlaget fungerer som kompensation for privatkopiering.

Vigtig information omkring fakturering

I TDC Erhverv er vi pålagt at fakturere afgiften på blankmedier, indtil du som kunde er registreret og godkendt hos Copydan KulturPlus. Faktureringen af afgiften fra TDC Erhverv vil ske som en separat efterfakturering, indtil den nødvendige systemintegration er på plads.

Copydan KulturPlus har nu klargjort deres hjemmeside, hvor du kan registrere dig og søge om afgiftsfritagelse. Du kan læse mere om afgiften her og søge om fritagelse her.

Det betyder de nye afgifter for dig

Blankmedieordningen blev oprindeligt vedtaget i 1992 som en vederlagsordning for uindspillede cd- og dvd-skiver, kassette- og videobånd, USB-nøgler mv. Den gjorde det lovligt at kopiere tv, film og musik til privat brug. Med vederlaget får de skabende kunstnere, udøvende kunstnere, film- og pladeproducenter og radioforetagender økonomisk kompensation, idet de ellers ville miste en indtægt, da det antages, at der i stedet for privatkopiering ville blive købt en original udgave af værket.

Ændringen betyder, at en række nye medier nu er omfattet af blankmedieordningen. Der er tale om lagringsmedier, som er de medier, privatkopiering i dag finder sted på. Producenter, importører og grossister af disse medier skal fremover opkræve og indbetale vederlag til rettighedshaverne, når de handler med disse medier.

Det er Copydan KulturPlus, der håndterer og administrerer vederlag for blanke medier, som efterfølgende bliver fordelt til kunstnerne og kulturproducenterne som kompensation.

Følgende produkter er per 1. januar 2024 pålagt afgiften:

  • Smartphone: 47,70 Kr.

  • Tablet: 47,70 Kr.

  • Bærbar computer: 47,70 Kr.

  • Stationær computer: 47,70 Kr.

  • Harddisk*: ≤ 128gb:  16,96 Kr.

  • Harddisk*: > 128gb: 4,24 Kr.

* En ”harddisk” skal forstås som et ikke-multifunktionelt og ikke-indbygget lagringsmedie med den primære funktion at lagre af filer, herunder usb-stik, hukommelseskort, ekstern harddisk, intern harddisk (harddisk til indbygning i eksempelvis en stationær computer), netværksharddisk (ekstern harddisk med mulighed for netværkstilslutning) og lignende.

Kontakt

E-mail: kontakt@copydan-kulturplus.dk
Telefon: 39 14 15 04

Læs mere hos Copydan her

Søg om fritagelse via godkendelsesordningen her