Vores vision

TDC Erhverv driver en etisk og ansvarlig forretning, der bidrager til den verden, vi er en del af.  

Vi stræber efter løbende at iværksætte tiltag, som har til formål at reducere vores egen klima- og miljøpåvirkning – ligesom vi stræber efter at tilbyde nye løsninger, som hjælper vores kunder reducere deres klima- og miljøpåvirkning.  

Som leverandør af kritisk infrastruktur oplever vi et særligt ansvar for cybersikkerheden hos danske virksomheder, institutioner og myndigheder. Et ansvar, som bliver stadig mere aktuelt, og som vi tager meget alvorligt.  

Derfor stræber vi efter løbende at iværksætte tiltag og udvikle løsninger, som fremmer et trygt digitalt fundament for det danske samfund, så vi kan udnytte de potentialer, som digitaliseringen rummer.  

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de tiltag, vi har gennemført eller arbejder på.  

Vores resultater

Klima og Miljø
 • I 2022 tog vi som koncern 180.336 enheder retur og sparede 71,6 ton e-affald.

 • Med vores GreenFleet koncept kan medarbejdere med firmabil vælge en elbil

 • I 2022 åbnede det 3. af 4 nye solcelleanlæg, som vi har investeret i via TDC Net. Det forsyner os med en større andel vedvarende energi.

Socialt ansvar
 • I 2023 havde kvalificerede frivillige fra Børns Vilkår endnu et rekordår med 63.529 samtaler med børn og unge på BørneTelefonen og Hørt.

 • Vores cykelnetværk giver 1 krone pr. kørt kilometer til Børns Vilkår. Samtidig rejser vi penge til Børns Vilkår bl.a. via vores hold i ”Gå for Børnetelefonen” samt ved at sælge brugte mobiltelefoner til genanvendelse

 • Med vores årlige CyberSecurity Dag søger vi ​at skabe bred opmærksomhed om it-sikkerhed, og at motivere studerende til se it-sikkerhed som en karrierevej

 • Vi har siden 2016 via ”Coding Class” medvirket til at tusinder af børn i Folkeskolen har tilegnet sig digitale kompetencer, og dermed understøttet et sundt og sikkert digitalt liv

Ansvarlig ledelse
 • Vi har i 2022 opnået Platinum Rating hos EcoVadis. Det afspejler vores ambitiøse bæredygtigheds-indsats, og placerer os i top 1% blandt over 75.000 ratede selskaber i verden

 • Vi overholder GDPR og har tilføjet flere krav i vores egen politik om dataetik (2019)

 • Vi er fuldt ud transparente omkring vores finanser, skatteforhold og bæredygtighed

 • TDC Erhverv sikrer 24/7 netværkssikkerhed i forretningskritiske systemer, data og drift via vores ISO27001-certificerede Security Operation Center

TDC Erhvervs fokusområder for ESG

Klima & miljø

Vi vil løbende iværksætte initiativer, som har til formål at reducere vores klima- og miljøpåvirkning, eller hjælpe vores kunder reducere deres klima- og miljøpåvirkning 

Socialt ansvar

Vi er en inkluderende arbejdsplads og vil skabe et trygt digitalt fundament for det danske samfund

Ansvarlig ledelse

Vi vil drive vores forretning, så den fremmer en sikker og tryg digital fremtid for alle 

Vil du læse mere om Nuudays overordnede ESG-politik og arbejdet med FN’s verdensmål.

Læs mere her


Klima & miljø

Vi vil løbende iværksætte initiativer, som har til formål at reducere vores klima- og miljøpåvirkning, eller hjælpe vores kunder reducere deres klima- og miljøpåvirkning

Vi vil nå net zero for CO2 udledninger i dette årti

Vi arbejder for at nå vores net zero target for direkte og indirekte udledninger i 2028 (scope 1+2). I dag kommer tæt på 50% af vores elektricitet fra solceller. Et tal, som vil stige i takt med, at vi får mere energi fra den 4. solcellepark, som vi via TDC Net har valgt at investere i.

Vi giver mobilerne længere liv

Vi danskere er hurtige til at udskifte vores mobiler og it-udstyr. Med et nemt og sikkert Buy-Back program holder vi vores kunders enheder i kredsløb længst muligt og til størst mulig værdi, således at vi understøtter en mere cirkulær økonomi.

Vi samarbejder med de største

Vi har en stærk stemme i Joint Alliance for CSR (JAC) - en sammenslutning af de største, multinationale teleudbydere med det fælles formål at løfte bæredygtigheden på tværs af branchen og dens leverandører. Sammen øger vi branchens transparens og standarder gennem audits og tiltag i alle led af forsyningskæderne. 

Socialt ansvar

Vi er en inkluderende arbejdsplads og vil skabe et trygt digitalt fundament for det danske samfund

Vi tager det sociale ansvar alvorligt, både i vores egen forretning - men også i danskernes digitale hverdag.

Vi er en inkluderende arbejdsplads

TDC Erhverv er en inkluderende arbejdsplads, hvor alle medarbejdere skal have lige muligheder og føle sig godt tilpas. Vi prioriterer at udvikle både medarbejdere og ledere og tilstræber ligestilling i vores senior management. Vi ser potentialet i alle mennesker og søger til enhver tid at skabe rammerne for, at den enkelte kan trives og udvikle sig på vores arbejdsplads.

Vi har fokus på udsatte børn og unge

Som teleselskab har vi et naturligt ansvar for vores kunders digitale sikkerhed. Men vi har også et socialt ansvar for det samfund, vi er del af. Ikke mindst med fokus på børn og unge, som er særligt sårbare. I over 30 år har vi stillet vores sikre teknologi gratis til rådighed for BørneTelefonen – en anonym hjælpelinje for børn og unge drevet af Børns Vilkår.

BørneTelefonen

Sammen stopper vi svigt

Siden det første opkald til BørneTelefonen for mere end 30 år siden har vi leveret gratis telefon- og internetteknologi til den anonyme hjælpelinje for børn og unge med brug for hjælp.

I 2023 havde Børns Vilkår 63.529 samtaler med børn og unge på BørneTelefonen og Hørt. Det er endnu en gang rekord mange – og behovet er desværre stadigt stigende.

Vores mål er, at ingen skal ringe forgæves til BørneTelefonen, og vi arbejder løbende på at rejse flere midler til hjælpelinjen.

Hjælp os med at stoppe svigt – fordi ingen børn skal stå alene med deres problemer. Støt Børns Vilkår.

Ansvarlig ledelse

Vi vil drive vores forretning, så den fremmer en sikker og tryg digital fremtid for alle

Vi arbejder efter de højeste standarder inden for arbejdssikkerhed, data- og privatlivsbeskyttelse samt transparens i vores økonomiske forhold.

Vi prioriterer cybersikkerhed

Som en central aktør i det digitale økosystem er cybersikkerhed en af vores allerhøjeste prioriteter. Ikke blot som leverandør af sikkerhedsløsninger til små og store virksomheder, men også som leverandør af kritisk infrastruktur til offentlige myndigheder og virksomheder.

Vi tager ansvar for at sikre, at de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til enhver tid er på plads for at mindske truslen mod os selv og vores kunder. Desuden samarbejder vi med kunder og myndigheder for at styrke robustheden af essentielle digitale ydelser i Danmark. 

Med vores buyback-koncept hjælper vi vores kunder med enkel, ansvarlig og sikker håndtering af udfaset it-udstyr. Det udstyr, som kan opgraderes, bliver efter sletning af alle data på enheden, solgt videre til nye brugere, hvilket forlænger udstyrets levetid. Fra resten af udstyret bliver enten udvalgte komponenter eller materialer recyclet.

TDC Erhverv - ESG certificeringer

 • TDC Erhverv ISO 14001-certificeret i miljøledelse for alle vores lokationer og 4,282 medarbejdere

 • Vi har i 2022 opnået Platinum Rating hos EcoVadis, hvilket placerer os i top 1% blandt over 75.000 ratede selskaber i verden.

 • TDC Erhverv har tilsluttet sig til UN Global Compact’s principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption samt UN Business Ambition for 1.5 ° C.

 • TDC Erhverv har tilsluttet sig GISD Alliance for finansiering af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling