Vores vision

TDC Erhverv driver en etisk ansvarlig forretning, der bidrager til den verden, vi er del af. Derfor gennemsyrer arbejdet med vores ambitiøse, bæredygtige målsætninger også alle dele af vores organisation.

For vi vil være blandt verdens mest bæredygtige teleselskaber. Ikke alene har vi et net zero target for CO2-udledninger i 2028, vi vil også understøtte vores leverandører og kunders bæredygtighed gennem klare krav, digital innovation og en mere cirkulær økonomi.

Som leverandør af kritisk infrastruktur har vi et særligt ansvar for cybersikkerheden hos danske virksomheder, institutioner og myndigheder - et ansvar, som bliver stadig mere aktuelt, og som vi tager meget alvorligt.

Vores resultater

Klima og Miljø
 • I 2022 sparede vi 151 ton CO2-udledning gennem vores Buy-Back program

 • I 2019 tog vi som koncern 154.000 enheder retur og sparede 78,5 ton affald, svarende til en reduktion på 21%

 • Med vores GreenFleet koncept kan medarbejdere med firmabil vælge en elbil

 • I dag dækker elektricitet fra solceller tæt på 50% af vores samlede forbrug. Et tal, som vi stræber efter skal være tæt på 100% senest i 2026​

Socialt ansvar
 • I 2022 havde kvalificerede frivillige fra Børns Vilkår 60.450 rådgivende samtaler med børn og unge på BørneTelefonen

 • Vores cykelnetværk giver 1 krone pr. kørt kilometer til Børns Vilkår. Samtidig rejser vi penge til Børns Vilkår bl.a. via vores hold i ”Gå for Børnetelefonen” samt ved at sælge brugte mobiltelefoner til genanvendelse

 • Med vores årlige CyberSecurity Dag søger vi ​at skabe bred opmærksomhed om it-sikkerhed, og at motivere studerende til se it-sikkerhed som en karrierevej

 • Vi har siden 2016 via ”Coding Class” medvirket til at tusinder af børn i Folkeskolen har tilegnet sig digitale kompetencer, og dermed understøttet et sundt og sikkert digitalt liv

Ansvarlig ledelse
 • Vi har i 2022 opnået Platinum Rating hos EcoVadis. Det afspejler vores ambitiøse bæredygtigheds-indsats, og placerer os i top 1% blandt over 75.000 ratede selskaber i verden

 • Vi overholder GDPR og har tilføjet flere krav i vores egen politik om dataetik (2019)

 • Vi er fuldt ud transparente omkring vores finanser, skatteforhold og bæredygtighed

 • TDC Erhverv og NetDesign sikrer 24/7 netværkssikkerhed i forretningskritiske systemer, data og drift via vores ISO27001-certificerede Security Operation Center

TDC Erhvervs fokusområder for ESG

Klima & miljø

Vi vil være et af verdens mest bæredygtige teleselskaber

Socialt ansvar

Vi er en inkluderende arbejdsplads og vil skabe et trygt digitalt fundament for det danske samfund

Ansvarlig ledelse

Vi vil drive vores forretning, så den fremmer en sikker og bæredygtig digital fremtid for alle

Vil du læse mere om Nuudays overordnede ESG-politik og arbejdet med FN’s verdensmål.

Læs mere her


Klima & miljø

Vi vil være et af verdens mest bæredygtige teleselskaber

Vi tager ansvar for at reducere vores klima- og miljøpåvirkning år for år. Ikke bare den direkte, men også gennem vores værdi- og forsyningskæder. Fra anskaffelse af energi og råstoffer til understøttelse af vores kunders bæredygtige initiativer gennem digital udvikling og en mere cirkulær økonomi.

Vi vil nå net zero for CO2 udledninger i dette årti

Vi arbejder for at nå vores net zero target for direkte og indirekte udledninger i 2028 (scope 1+2). I 2030 er målet at nå net zero i hele vores værdi- og forsyningskæder (scope 3). I dag kommer tæt på 50% af vores elektricitet fra solceller – et tal vi arbejder på skal være tæt på 100% i 2028.

Vi giver mobilerne længere liv

Vi danskere er hurtige til at udskifte vores mobiler og it-udstyr. Med et nemt og sikkert Buy-Back program holder vi vores kunders enheder i kredsløb længst muligt og til størst mulig værdi, således at vi understøtter en mere cirkulær økonomi.

Vi samarbejder med de største

Vi har en stærk stemme i Joint Alliance for CSR (JAC) - en sammenslutning af de største, multinationale teleudbydere med det fælles formål at løfte bæredygtigheden på tværs af branchen og dens leverandører. Sammen øger vi branchens transparens og bæredygtighedsstandarder gennem audits og tiltag i alle led af forsyningskæderne.

Socialt ansvar

Vi er en inkluderende arbejdsplads og vil skabe et trygt digitalt fundament for det danske samfund

Vi tager det sociale ansvar alvorligt, både i vores egen forretning - men også i danskernes digitale hverdag.

Vi er en inkluderende arbejdsplads

TDC Erhverv er en inkluderende arbejdsplads, hvor alle medarbejdere skal have lige muligheder og føle sig godt tilpas. Vi prioriterer at udvikle både medarbejdere og ledere og tilstræber ligestilling i vores senior management. Vi ser potentialet i alle mennesker og søger til enhver tid at skabe rammerne for, at den enkelte kan trives og udvikle sig på vores arbejdsplads.

Vi har fokus på udsatte børn og unge

Som teleselskab har vi et naturligt ansvar for vores kunders digitale sikkerhed. Men vi har også et socialt ansvar for det samfund, vi er del af. Ikke mindst med fokus på børn og unge, som er særligt sårbare. I over 30 år har vi stillet vores sikre teknologi gratis til rådighed for BørneTelefonen – en anonym hjælpelinje for børn og unge drevet af Børns Vilkår.

BørneTelefonen

Sammmen stopper vi svigt

Siden det første opkald til BørneTelefonen for mere end 30 år siden har vi leveret gratis telefon- og internetteknologi til den anonyme hjælpelinje for børn og unge med brug for hjælp.

I 2022 havde Børns Vilkår 60.450 rådgivende samtaler med børn og unge på BørneTelefonen. Det er rekordmange – men behovet er desværre stadigt stigende.

Vores mål er, at ingen skal ringe forgæves til BørneTelefonen, og vi arbejder løbende på at rejse flere midler til hjælpelinjen.

Måske kan du og din forretning være en del af løsningen.

Gå for Børnetelefonen

I 2023 stiller TDC Erhverv med et hold i ”Gå for Børnetelefonen” - et årligt indsamlingsprojekt,
som kombinerer fællesskab, vandring og indsamling.

Se her hvordan du og din virksomhed kan bidrage.

Ansvarlig ledelse

Vi vil drive vores forretning, så den fremmer en sikker og bæredygtig digital fremtid for alle

Vi arbejder efter de højeste standarder inden for arbejdssikkerhed, data- og privatlivsbeskyttelse samt transparens i vores økonomiske forhold. Samtidig understøtter vi bæredygtighed gennem hele vores værdikæde ved at stille de samme høje krav til vores leverandører, som vi stiller til os selv.

Vi prioriterer cybersikkerhed

Som en central aktør i det digitale økosystem er cybersikkerhed en af vores allerhøjeste prioriteter. Ikke blot som leverandør af sikkerhedsløsninger til små og store virksomheder, men også som leverandør af kritisk infrastruktur til offentlige myndigheder og virksomheder.

Vi tager ansvar for at sikre, at de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til enhver tid er på plads for at mindske truslen mod os selv og vores kunder. Desuden samarbejder vi med kunder og myndigheder for at styrke robustheden af essentielle digitale ydelser i Danmark. 

TDC Erhverv - ESG certificeringer

 • TDC Erhverv ISO 14001-certificeret i miljøledelse for alle vores lokationer og 4,282 medarbejdere

 • Vi har i 2022 opnået Platinum Rating hos EcoVadis, hvilket placerer os i top 1% blandt over 75.000 ratede selskaber i verden.

 • TDC Erhverv har tilsluttet sig til UN Global Compact’s principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption samt UN Business Ambition for 1.5 ° C.

 • TDC Erhverv har tilsluttet sig GISD Alliance for finansiering af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling