Wifi Intelligence Wifi Intelligence

Få rådgivning

Wi-Fi Intelligence sikrer dig et forspring

Driftsstatus og virksomhedens trådløse netværkstrafik på ét overskueligt dashboard
Data brudt ned på trafiktype og accesspunkter, for lettere ressourceoptimering
Indsamling af data samt administration kan foregå fra din pc

Med TDC Erhverv Wi-Fi Intelligence kan du på et overskueligt dashboard se hele virksomhedens netværkstrafik på alle accesspunkter, og hvordan de bliver brugt. Du får overblik og indblik i, hvad der sker på netværket lige nu og kan hurtigere finde nålen i høstakken, hvis der er problemer.

I virksomheder – både større og mindre – kan vi sørge for, at der ikke er flaskehalse. Du kan selv administrere gæsteadgang, ligesom du får hurtigere og større viden om dit netværk, hvad der er en uvurderlig hjælp ved kommende it-investeringer. Løsningen baner vej for besparelser i mandetimer og kan bruges til overvågning af flere lokationer.

I butikker kan du sætte tal på, hvor mange kunder der bruger netværket, hvor længe de opholder sig i butikken, og om de har været i butikken før. Det giver mulighed for at tilrettelægge butiksindretning, vagtplaner og markedsføring efter kundernes faktiske adfærd, baseret på data og unik indsigt. Det er ikke et krav at brugerne er logget på dit Wi-Fi, for at løsningen indhenter data om brugerne. Så længe de har slået deres Wi-Fi til, opsamles der data om dem.

Alle priser er ekskl. moms, og er eksempler på, hvordan en løsning kan sammensættes. Den endelige pris beregnes ud fra et site survey udført af en TDC Erhverv tekniker. Hvor mange acces points, der kan opsættes, afhænger af forholdene på installationsadressen. Løsningen forudsætter en internetløsning fra TDC Erhverv. Løsningen er uopsigelig i 24 måneder fra levering og kan herefter opsiges med 3 måneders varsel.

Features

Dashboard

I denne film får du en introduktion til, hvad du kan se på dashboardet og hvordan du anvender TDC Erhverv Wi-Fi Intelligence.


Hvem har gavn af løsningen?

It og administration

Med TDC Erhverv Wi-Fi Intelligence får I kortlagt jeres trådløse netværk og brugen af det. Har I for eksempel et gæsteområde eller en række mødelokaler, så kan I sikre, at kunder og øvrige gæster får adgang til netværket og dermed får et godt indtryk af jeres virksomheds serviceniveau.

I detailhandelen kan I samle data på kundemængde og kundestrøm helt ned på hvert eneste accesspunkt. Det giver uvurderlig indsigt i kundens adfærd og dermed også i, hvordan butikkens indretning fungerer. Den viden er det bedst tænkelig afsæt for effektiv butiksindretning og målrettede kampagner. 

Ledelse og økonomi

På ledelsesniveau sikrer TDC Erhverv Wi-Fi Intelligence dig et unikt indblik i anvendelsen af virksomhedens trådløse netværk. Du kan trække rapporter og analyser på både de overordnede linjer og helt ned på meget detaljerede punkter for på den måde at styrke jeres beslutningsgrundlag.

Det kan være tilrettelægningen af vagtplaner, indretningen af virksomheden eller butikken samt de løbende vurderinger af det forretningsmæssige udbytte af det trådløse netværk på et overordnet niveau. Under alle omstændigheder forvandler løsningen det trådløse netværk til en aktiv medspiller, når det gælder forretningsudvikling. 

Salg og kundeservice

Med TDC Erhverv Wi-Fi Intelligence får I kortlagt jeres trådløse netværk og brugen af det. Har I for eksempel et gæsteområde eller en række mødelokaler, så kan I sikre, at kunder og øvrige gæster får adgang til netværket og dermed får et godt indtryk af jeres virksomheds serviceniveau.

I detailhandelen kan I samle data på kundemængde og kundestrøm helt ned på hvert eneste accesspunkt. Det giver uvurderlig indsigt i kundens adfærd og dermed også i, hvordan butikkens indretning fungerer. Den viden er det bedst tænkelig afsæt for effektiv butiksindretning og målrettede kampagner. 

Vil du vide mere?

Du kan hente mere info om Wifi Intelligence her.

Download faktaark (PDF)