Glæd dig!

Vi er gået i gang med at levere lynhurtigt fiber til din adresse

Du kan hjælpe fiberleverancen godt på vej

I de fleste tilfælde har vi behov for at besøge dig for at vurdere, hvordan fiberen kan etableres. 

Læs mere om hvad du kan forberede under hvert leverancepunkt ved at klikke på det. 
Se også her hvornår du skal være til stede på adressen.

Processen for fiberleverancen kræver en tæt dialog med jer. Før vi kan gå i gang med at levere lynhurtigt fiber til jeres adresse, har vi brug for din hjælp til at kontrollere, at vi har de rigtige oplysninger.

Det kan I forberede

  • Det er vigtigt, at vi får oplyst telefonnumre og mailadresser til jeres kontaktpersoner. Kan vi ikke få fat i jer kan det betyde at leveringen forsinkes.

  • Du kan kontrollere dine kontaktoplysninger, i mailen du modtager fra os. Har du ændringer til kontaktoplysningerne kan du kontakte vores kundeservice.

Vores underleverandør kontakter jer for at aftale et besøg, hvor placeringen af fiberforbindelsen aftales. Vær opmærksom på at prioritere mødet. Hvis aftalen om placering udskydes vil det påvirke leveringsdatoen.
Er der specielle forhold som fredningsforhold eller sikkerheds- og adgangskrav, skal du give vores underleverandør besked. Følg den instruktion du har modtaget fra underleverandøren.

Det kan I forberede

  • Sikre at jeres lokale kontaktperson er til stede på installationsadressen under besøget. Personen skal kunne sige ok til, hvor vi graver, borer og fører rør på installationsadressen.

  • Er du fx lejer, er det vigtigt at ejeren eller én som kan give tilladelse, er til stede, når vi besøger adressen.

Nu skal Fiberen føres ind, hvilket kan indebære, at der skal graves fiberkabel ned udenfor og trækkes kabler indenfor på installationsadressen. Besøgene udføres af vores underleverandør og foregår ikke nødvendigvis samme dag.
I behøver ikke at være til stede på installationsadressen, hvis vores underleverandør skal grave udenfor. Når de er færdige, sørger de selvfølgelig for at reetablere områderne, hvor de har gravet. Reetablering udføres hurtigst muligt, i nogle tilfælde kan der gå op til to uger.

Det kan I forberede

  • Det er vigtigt, at jeres tekniske kontaktperson er til stede, når fiberen skal etableres inde i bygningen.

  • Der skal være adgang til alle de rum på installationsadressen, som fiberen skal trækkes igennem, for at nå frem til punktet, hvor udstyret skal installeres.

  • Der skal være et strømstik indenfor 1,5 meter fra stedet, hvor udstyret skal installeres.

  • Der skal være opstillet et rackskab inden den indvendige installation, hvis fiberen skal leveres i rack (opbevaringsskab til netværksinstallationer).

Hvis I har bestilt en router fra TDC Erhverv, får I besøg af en tekniker, der installerer fiberudstyret (router eller switch) og tester forbindelsen. I modtager en ordrebekræftelse med mere information snarest.

Det kan I forberede

  • Det er vigtigt at der er en person til stede, der har adgang til det rum på installationsadressen, hvor udstyret skal installeres.