Den 26. april 2017 står som en skelsættende dato, der får voksne kvinder og mænd til at skælve – i hvert fald dem, der arbejder hos e-nettet, som ejes af alle penge- og realkreditinstitutter i Danmark og som gennem 25 år har leveret digitale løsninger til sektoren. På denne skæbnesvangre dag skete der nemlig det utænkelige; en konfiguarationsfejl kombineret med et overgravet kabel gav den perfekte storm, og hele det danske clearingssystem, som hver dag transporterer 35 mia. kroner rundt mellem bankerne, gik ned.   

Pludselig kunne betalinger ikke gennemføres, og penge kunne ikke overføres. 

”Konkret betød det, at transaktioner fra en bank til en anden gik i stå, og at kortbetalinger i butikker kun kunne gennemføres offline. Det betyder, at det ikke er muligt at tjekke automatisk, om fx et dankort er spærret. Derudover var det ikke muligt at anvende debetkort, så havde man sådan et, måtte man finde kontanterne frem fra gemmerne for at kunne betale. Det er jo noget, der virkelig kan skabe frustration – og køer, både i fysisk forstand og på bankernes telefonlinjer,” fortæller Jørn Knudsen, CEO i e-nettet. 

National kritisk infrastruktur stiller høje krav 

Med traumet fra den 26. april 2017 i baghovedet og en parole om “never again” fik e-nettet derfor til opgave at få etableret et nyt lukket netværk til brug for bankernes datatrafik, herunder clearingerne. Som ny leverandør faldt valget på TDC Erhverv, der i den grad har erfaring med at være en del af national kritisk infrastruktur qua sin tilknytning til telekom-branchen:  

“Bankernes clearingssystem er et af de “usynlige” systemer som danskerne slet ikke tænker over, men som er helt afgørende for at hverdagen kan fungere. Gennem et lukket MPLS netværk transporteres der på én enkelt dag i gennnemsnit 35 mia. kroner mellem bankerne. Et totalt nedbrud kan få dyre konsekvenser og sætte hele samfundet i stå. Derfor er det kategoriseret som kritisk infrastruktur, og når man som os i TDC Erhverv har en baggrund i telekom-industrien, der også er kritisk infrastruktur, så ved man, hvad det kræver” fortæller John Henriksen, CEO for TDC Erhverv og tilføjer: 

“Derfor er e-nettet også et godt eksempel på den danske andelstanke – det kan i den grad betale sig at alle banker og realkreditinstitutter er sammen om det her. Fandtes det ikke, så skulle hver bank selv stå for et lignende system og driften af det. Udover at være meget mere omkostningstungt ville det skabe en større sårbarhed overfor hackere, og der ville mangle det overblik, en fælles løsning giver. Det er en løsning, som vi er meget stolte over at være leverandør på” 

E-connect opstod og har kørt 100% i fem år 

Ud af asken fra nedbruddet opstod det nye e-connect, som fra idriftsættelsen den 1. juli 2018 til dags dato har kørt med 100% oppetid. Det er overvåget 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, 365 dage om året. Samtidig testes netværket kontinuerligt og der holdes jævnligt beredskabsøvelser.  

Derfor er Jørn Knudsen fra e-nettet også overbevist om at man med e-connect har opnået et helt nyt niveau af sikkerhed i forhold til 2017: 

”I årene siden 2018 har mange af de større banker outsourcet både overvågning og teknisk viden. Derfor er det i dag endnu vigtigere, at vi har e-connect som en fælles løsning og dermed kan støtte den finansielle sektor; både i det daglige, men også i tilfælde af nedbrud og uheld.” fortæller Jørn Knudsen og tilføjer: 

“Skete der et nedbrud i dag ville vi vide med det samme, hvor problemet er og hvad der kan gøres. Samtidig har vi mulighed for at flytte trafikken til andre fysiske kredsløb, så systemet kan køre videre uden stop. Og hvis hackere får adgang til én aktør, eksempelvis en enkelt bank, så kan denne ene aktør isoleres, så det ikke er hele Danmarks banksektor og økonomi, der rammes.” 

Aftalen mellem e-nettet og TDC Erhverv er netop blevet fornyet for de kommende tre år.