Hvad der begyndte som en ren teknologisk beslutning om at skifte fra én kommunikationsplatform til en anden, viste sig at være et forretningsmæssigt eksempel på rettidig omhu. For ikke længe efter at Port of Aalborg havde slukket for Skype for Business og implementeret TDC Erhverv Teams, lukkede Danmark ned, og alle var tvunget til måneders arbejde og samarbejde på distancen. Til bl.a. ledelsens behagelige overraskelse viste den virtuelle samarbejdsform sig at være en stor succes. Gennem hele nedlukningen kunne Port of Aalborg holde produktiviteten og omsætningen oppe. I dag er koncepterne bag den hybride arbejdsplads blevet arbejdet dybere ind i organisationens kultur.

Udfordring

Port of Aalborg brugte tidligere Skype for Business til telefoni og onlinemøder. Selvom Skype for Business fungerede udmærket til telefoni, egnede platformen sig ikke til onlinesamarbejde, ligesom kvaliteten af onlinemøderne heller ikke var i top.

Løsning

Port of Aalborg anvender i dag kun TDC Erhverv Teams til al online- og telekommunikation med tilsat funktionalitet fra et integreret omstillingsbord. Medarbejderne er glade for de mange muligheder i Teams-platformen, hvor de bl.a. opretter projektteams, deler filer, styrer opgaver, henter Teams-specifikke apps osv. Port of Aalborg fremhæver også de gode selvbetjeningsmuligheder via TDC Erhverv Teams-appen, der er bygget ind i Teams-platformen. Virksomheden ønsker ikke at bruge tid på håndtering af eksempelvis telefonabonnementer. Derfor passer det dem godt, at det hele er samlet ét sted, hvor de kan klare de nødvendige opgaver med få klik.

“I en mere og mere digitaliseret verden har TDC Erhverv Teams vist sig at passe til en ny måde at arbejde på, hvor vi kombinerer hjemmearbejde med kontorarbejde. Under nedlukningen var vi i stand til at arbejde uhindret, fordi vi havde den rigtige platform. Og efter folk er kommet tilbage på kontorerne, er hjemmearbejde blevet mere udbredt, uden at det har haft nogle negative konsekvenser for forretningen. Vores medarbejdere er glade for den hybride arbejdsplads, og som virksomhed stiller det os stærkere, at vi kan tilbyde den form for fleksibilitet.”
- PETER BJERG OLESEN, TEKNOLOGI- OG LOGISTIKSPECIALIST I PORT OF AALBORG

Om Port of Aalborg

Port of Aalborg er en moderne indlandshavn med et 360-graders opland, multimodale logistikløsninger og fokus på realiseringen af Aalborg Kommunes erhvervs- og bæredygtighedsstrategi. Målsætningen frem mod 2030 er bl.a. investeringer for 2 mia. kroner, tiltrækning af 10-15 internationale virksomheder samt skabelse af 5.000 nye jobs.