Bæredygtig håndtering af udfasede mobiltelefoner og it-udstyr

Vores teknologi udvikler sig hele tiden og giver nye muligheder. Men med udviklingen følger også udfordringer – fx at skille os af med udfaset it-udstyr på en ansvarlig måde.

Såkaldt e-skrald er nemlig både en trussel imod vores miljø og mod mange virksomheders datasikkerhed. Heldigvis behøver løsningen ikke være kompliceret.

Med et såkaldt buyback-program tager vi os af jeres udfasede it-udstyr og sikrer, at I får penge for det, som stadig har en værdi. På den måde løser vi sammen en række udfordringer.

Miljøpåvirkning og ressource-knaphed:

Vi sørger fx for, at de mobile devices, som kan bruges igen, bliver renoveret og får et andet liv hos en ny bruger. Og kan devicet ikke blive renoveret, sørger vi for, at en stor del af råmaterialer genbrugt.

På den måde forlænger vi de enkelte devices livscyklus, begrænser affald og reducerer behovet for at udvinde nye råmaterialer. Det bidrager til en cirkulær økonomi til gavn for os alle.

Datasikkerhed og compliance

Mange devices rummer følsomme data, eller kan være en sikkerhedsrisiko for jeres virksomhed på andre måder. Når vi håndterer jeres udfasede it-udstyr, bliver alle data systematisk og effektivt slettet, før det får et nyt liv.

Hvordan fungerer det i praksis?

Det er helt simpelt: I samler jeres udtjente udstyr sammen, som vi henter og håndterer for jer. Vi sletter alle data og leverer sletningsrapporter, så I med sikkerhed ved, at jeres data ikke falder i de forkerte hænder. I får data på hvilke enheder, der stadig har en værdi – og hvad vi giver for dem. Samtidig får I data på genanvendelse og sparet klimaaftryk til jeres ESG-rapporter.

Læs mere om Buyback fra TDC Erhverv

Interessante fakta om mobiltelefoners miljøpåvirkning

- 75 kilo råstoffer benyttes til at producere én mobiltelefon. Størstedelen ender som affald.

- 24 måneder er på verdensplan den gennemsnitlige levetid for en mobiltelefon. I Danmark er det 18 måneder.

- 17 kritiske råstoffer, 62 metaller og op til 5 konfliktmineraler er at finde i en smartphone.

- 95 procent af miljøbelastningen forbundet med en smartphone kan føres tilbage til produktionen.