Overblik over TDC Erhvervs ændringer til databehandleraftaler

Her får du et overblik over ændringer til vores databehandleraftaler og du kan også se hvornår ændringen er foretaget.

10.05.23

Grundet leverandørskift  er der oprettet ny aftale på Call Recording Pro. Den nye aftale ’TDC Erhverv Call Recording’ erstatter tidligere aftale ’Secure Call Recording Pro’ pr.25.05

Subprocessors til Zylinc og Competella er specificeret yderligere.

Zylinc Novus Switch Bord’ opdateret med underdatabehandler.

Databehandleraftalerne på Puzzel og Competella er opdateret med info på underdatabehandlere’.

Der  er generelt, for alle databehandleraftaler, foretaget er en markering af sidste afsnit i bilag B, da dette afsnit er ændret i forhold til Datatilsynets skabelon.

I Zylinc (Data Processing Agreement - Hosted Zylinc Switch board solutions 05-07-2022, og Data Processing Agreement - Zylinc Novus Switch board solutions 05-07-2022) er der i bilag A.3 præciseret at der er tale om medarbejderes arbejdsplads adresse.