Wi-fi booster

Senest opdateret: 6. Feb 2024

Der kan være flere grunde til et dårligt signal i hjemmet. Med Wi-fi Boostere kan du få bedre trådløs wi-fi dækning i de områder af hjemmet, som ikke har fuld dækning.

Installer Wi-fi Booster hvor routeren også indgår i mesh netværket.

 1. Placér Wi-fi Boosteren maks. 8 meter væk fra routeren.
  Placér Wi-fi Boosteren væk fra andre elektroniske apparater og undgå så vidt muligt beton- og jernvægge.

 2. Tilslut Wi-fi Boosteren til strøm, og tryk på Power knappen, som sidder på bagsiden af Wi-fi Boosteren.
  Sørg for at der er max. 8 meter til din router eller til en anden Wi-fi Booster.
  Når Wi-fi Boosteren er tændt, lyser power lampen hvidt på forsiden af Wi-fi Boosteren.

 3. Når Wi-fi lamperne på Wi-fi Boosteren lyser grønt med fire sekunders mellemrum kan du gå videre til næste trin.

 4. Hold WPS knappen inde på Wi-fi Boosteren i 3-4 sekunder.
  WPS-knappen er placeret på forsiden af Wi-fi Boosteren. Det er knappen med de to pile, som danner en cirkel.

 5. Hold WPS-knappen inde på routeren i 2-3 sekunder.
  WPS-knappen sidder på toppen af routeren.
  Den øverste LED-lampe på routeren skal blinke blåt efter WPS-knappen slippes.

 6. Når Wi-fi lamperne på Wi-fi Boosteren lyser konstant grønt, så er routeren og Wi-fi Boosteren forbundet. Det kan tage op til 5 minutter.
  Hvis Wi-Fi lamperne på boosteren begynder at blinke rødt, routeren og Wi-fi Boosteren ikke forbundet. Gentag derfor trin 4.

Installationen er nu færdig.

Kontakt os, hvis du ønsker at høre om køb af Wi-fi Boostere

Få hjælp til installation af WiFi extender