Se jeres forbrugspulje

Senest opdateret: 5. Jul 2023

Mobil Professionel 50 GB og Mobil Professionel 250 GB kan være en del af en forbrugspulje. Det vil sige, at den mængde data som abonnementerne har til rådighed, lægges sammen i én pulje.

Hvordan fungerer forbrugspuljer? 

Eksempel: Torben bruger meget data, når han skal rejse rundt i Danmark. Derfor opbruger Torben hurtigere sine 50 GB data. Han vil derfor begynde at benytte data fra fællespuljen. Hvorimod Gitte sjældent bruger sin mobil data, så hendes resterende mobil data bliver lagt ind i fællespuljen tilgængelig for de andre kollegaer.  




Sådan ser I jeres forbrugspulje i Selvbetjening

Gå direkte til forbrugspuljer i Selvbetjeningen her

Hvis Forbrugspuljer ikke findes, er det ikke en del af jeres løsning.

  1. Her kan du se jeres forbrugspulje. Nedenstående billede er et eksempel. 


Forbrugspulje i Selvbetjening - TDC Erhverv.