Dækning og hastighed for Mobilt bredbånd

Hastigheden, når du surfer via mobilt bredbånd, afhænger bl.a. af vores dækning. Dækningskortet kan give dig et overblik over, hvordan dækningen er i netop dit område.

Flere forhold kan påvirke din dækning

Mobilt bredbånd fungerer via det mobile sendenet, og her kan flere forskellige forhold påvirke din oplevelse og din hastighed, når du surfer.

Den hastighed, du får med Mobilt Bredbånd, varierer. Følgende faktorer har betydning for hastigheden:

  • Hvor langt der er til den nærmeste mobilmast fra din computer

  • Hvor mange bygninger, bakker osv., som befinder sig mellem din computer og den nærmeste mobilmast

  • Hvor mange andre, der bruger mastens signal samtidigt

Hvis dækningen, der hvor du er, er dårlig, så prøv at gå et andet sted hen i huset eller udenfor. Ofte kan de fleste problemer med hastigheden afhjælpes ved simpelthen at flytte sig. Ofte er det nok at flytte sig en meter eller to, eller nogle gange blot dreje computeren med modemmet isat.

Det kan også hjælpe at sidde med din pc tæt ved et vindue, da mursten og isoleringsmateriale ofte afbøjer og absorberer de fleste radiobølger. Hvis signalet går gennem træer eller bygninger, inden det når dig, kan det også påvirke hastigheden.

Se mobil dækningskort

Afstand til mast

Typisk skyldes en lav hastighed mangel på dækning, eller at afstanden og belastningen af din mast svækker forbindelsen. Er du tæt på en mast, får du en bedre dækning.

Antal brugere

Mobilt bredbånd er en teknologi, hvor kunderne deler signalet. Hvis mange kunder bruger den samme mast som dig, kan det svække din oplevelse. Prøv evt. at skifte position eller flyt til et andet område, for at se om det hjælper.

Omgivelser

Hvis signalet går gennem træer, skove eller bakker inden det når dig, kan det påvirke hastigheden. Bygninger med stålkonstruktioner, betonvægge og lignende kan også markant nedsætte din mobildækning. Prøv at skifte position eller flytte dig rundt for at se om det hjælper.

Har du stadig brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte os: