Installation af Redundans Mobil

Læs hvordan du installere redundans Mobil

Redundans Mobil - løsning

Har du bestilt Redundans Mobil, får du afgang til at bruge TDC’s mobildatatjenester som hel eller delvis nødforbindelse (redundans-løsningen), hvis den faste bredbåndsforbindelse til TDC’s IP-net (primærforbindelsen) er ude af drift.

Hvis du har bestilt "TDC Erhverv Redundans Mobil", skal simkortet sættes i routeren

  1. Find simkortet, som du har fået tilsendt separat med posten

  2. Isæt simkortet som vist på billedet. Når du hører et klik, er kortet korrekt sat i (bemærk at simkortet er normal størrelse)

  3. De to mobilantenner monteres, så de sidder som vist på billedet. Drej dem så de peger opad og spænd skruerne

  4. Placer routeren på et sted, hvor der er god indendørs mobildækning

Du er nu klar til at tilslutte din router.

Bemærk: Routeren skifter automatisk til Mobil Backup, hvis den primære forbindelse afbrydes, og tilsvarende skiftes automatisk tilbage til primær forbindelse, når forbindelsen etableres igen. TDC Erhverv Redundans Mobil leveres med adgang til 2G, 3G og 4G mobilnettet, og indeholder 10 GB data. Overskrider du den aftalte datamængde, takseres forbruget ikke, men hastigheden nedsættes til 256 Kb/s (download). Ubrugte Mb overføres ikke til den efterfølgende måned. Der er ikke mobil backup af eventuelle VPN MPLS-forbindelser, og den kan ikke anvendes som acces-forbindelse til en ip-telefoniløsning eller alarmforbindelse. Ved skift til den mobile forbindelse, vil der ske skift af IP-adresse.

Meddel os straks, hvis du mister TDC Erhverv Mobil Redundans-routeren eller det udleverede simkort, så simkortet kan tyverispærres.

Har du stadig brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte os: