Styr dine viderestillinger via Assist

I Assist kan du opsætte regler for dine viderestillinger. Se hvordan du gør det her.

Med TDC Erhverv Assist kan du nemt viderestille dine opkald.

  • Åbn TDC Erhverv Assist og gå til Indstillinger.
  • Find menupunktet Viderestilling. Her er dine muligheder for viderestilling af indgående opkald samlet.

Viderestilling af alle kald

Første mulighed er viderestilling af alle indgående kald. Vælg “Alle kald” og indtast det telefonnummer eller det lokalnummer, som alle kald skal viderestilles til. Skub herefter skydeknappen til højre for at aktivere viderestilling af alle kald. Du vil ikke modtage opkald, før du har slået funktionen fra igen.

Viderestilling ved optaget

Du kan nemt få viderestillet indgående opkald, når du er optaget af et andet kald. Aktivér viderestilling ”Ved optaget” og indtast det nummer, du ønsker skal besvare dine opkald, når du er i gang med en anden samtale. Du kan f.eks. indtaste et lokalnummer, hvis du vil have en kollega til at besvare dit opkald i stedet for din Voicemail.

Viderestilling ved manglende svar

Den tredje mulighed for viderestilling er ”Ved manglende svar”. Her kan du viderestille de opkald, som du ikke selv har mulighed for at besvare. Du bestemmer selv, hvor mange gange din telefon skal ringe, før opkaldet skal viderestilles.

Det er muligt både at viderestille opkald, hvis du er optaget, og hvis du ikke svarer. Du skal blot aktivere begge typer viderestillinger.

Har du stadig brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte os: