Bestem, hvilket nummer der vises, når du ringer ud (Nummervisning)

Senest opdateret: 3. Apr 2023

Du kan vælge om dit nummer skal vises, når du ringer til nogen.
Hvis du har mere end et nummer tilknyttet, kan du også vælge, hvilket af disse der skal vises.


Skjul nummer

  1. Gå til Indstillinger

  2. Klik på Nummervisning

  3. Skub skydeknappen til højre for at skjule dit nummer ved opkald

  4. Der står nu 'skjult nummer' i displayet hos den, du ringer til


Vælg mellem numre

  1. Gå ind under Indstillinger

  2. Klik på Nummervisning

  3. Klik på det nummer, du ønsker vist

  4. Det valgte nummer bliver nu vist i displayet hos den, du ringer til


Ønsker du ændringer til, hvilke numre du kan vælge mellem, kan det ændres i Selvbetjening
Få din virksomheds administrator til at hjælpe dig.