Vil du benytte dit eget udstyr? (Bridgemode)

Senest opdateret: 12. Jul 2023

Hvis du vil benytte egen router eller firewall, kan vi sætte forbindelsen i bridgemode.

Bridgemode betyder at routeren fra TDC, vil fungere som en mellemstation, som udelukkende sender signaler videre til næste enhed, som fx din egen router. 


Har du ikke telefoni via internettet, tv, MPLS, eller en alarm fra TDC, vil vi som udgangspunkt sende dig et modem, som vil fungere som en bro, mellem signalet udefra og dit udstyr. 
Du vil modtage et returlabel, så du kan sende din router fra os retur, når du har modtaget dit nye modem. 

Benytter du bridgemode med en TDC router, skal du altid kable dit eget udstyr via den gule port 4. 

De resterende 3 gule porte, vil ikke være aktive.

Hvis du vil bestille bridgemode, så du har mulighed for at benytte dit eget udstyr, kan du kontakte kundeservice via et opkald eller skrive til os.  
Ændringen koster ikke noget, andet end forsendelsen af det nye modem. 

Kontakt os - klik her.

En routerprofil er relevant for dig, hvis du bruger din internetforbindelse til andet end almindelig internetadgang, fx har en opsætning med eget udstyr, telefoni, MPLS el.lign. 

Routerprofiler sørger for, at du kan have det hele kørende samtidig.
Det vil sige at man kan have internet samtidig med, at man fx har telefoni via internettet, eller en alarm fra TDC.