Gebyrer og engangsbetalinger

Der er gebyrer og engangsbetalinger på nogle services hos TDC Erhverv. Engangsbetalinger dækker eksempelvis over installation af udstyr eller teknikerbesøg. Gebyrer dækker eksempelvis over genåbning af abonnement, bestilling af nyt simkort osv.

Her kan du se en oversigt over alle de aktuelle gebyrer og engangsbetalinger hos TDC Erhverv:

Faktura generelt

 

Kr. eksklusiv moms

Gebyr for kopi af faktura

49,00

Udsendelse af faktura på papir, pr. faktura

49,00

Rykkergebyr (ved manglende betaling)
* Beløbet er momsfrit

100,00*

Kompensationsbeløb (ved for sen betaling)
*Beløbet er momsfrit

310,00*

Indgåelse af henstandsaftale

200,00

Gebyr for fravalgt elektronisk kommunikation, pr. måned

23,20

En konsulent time

800,00

En halv konsulent time

400,00

Teknikerbesøg, startgebyr hverdage 8-16

500,00

Teknikerbesøg, startgebyr 16-8 og helligdage 1599,20

Gebyr for forgæves kundebesøg/teknikerbesøg

440,00
Teknikerbesøg hverdage 8-16, per påbegyndt halve time 340,00
Teknikerbesøg 16-8 og helligdage per påbegyndt halve time 503,60
Fastnet, Basislinje
Kr. eksklusiv moms

Genåbningsgebyr (efter restancelukning)

160,00

Nummerportering, hvis du ønsker at flytte fastnetnummer til TDC fra anden teleudbyder

360,00

Installation af føreste stikkontakt (NTP-stikkontakt)

160,00

Installation af ekstra stikkontakt (3-polet stikkontakt)

260,00

Levering af ekstra linjer på samme adresse

8.500,00

Flytning af fastnetabonnement (ekskl. teknikerbesøg)

380,00

Nummerændring

380,00

Overtagelse af abonnementsaftale

380,00

Teknikerbesøg med 2-timers interval, dag

103,20

Teknikerbesøg med 2-timers interval, aften

135,20

Hastebehandling af bestilling/ordreindtastning

200,00

Fremrykning af installationsdate, uden gravning

6.000,00

Fremrykning af installationsdato, med gravning

10.000,00

Mobil
Kr. eksklusiv moms

Oprettelse af abonnement

79,20

Oprettelse af tillægsabonnement

39,20

Kortudskiftning (Gælder også eSIM)

79,20

Ejerskifte/ovetagelse

79,20

Bredbånd

 

Kr. eksklusiv moms

Genåbningsgebyr hvor udstyr stadig er placeret hos kunden

199,00

Genåbningsgebyr hvor udstyr stadig er placeret hos kunden inkl. reetablering af IP

800,00

Flytning af Bredbånd (inklusive teknikerbesøg)

799,20

Flytning af Bredbånd (eksklusive teknikerbesøg)

239,20

Teknikerbesøg Godt i Gang

799,00

Tekniker trækker ekstra kabel (ud over 10 meter) i forbindelse med installation, pr. meter

32,00

Overtagelse af abonnementsaftale

250,00

Hastebehandling af bestilling/ordreindtastning

200,00

Fremrykning af installationsdato, uden gravning

6.000,00

Fremrykning af installationsdato, med gravning

10.000,00

Levering af ekstra linjer på samme adresse

8.500,00

Flytning af bredbånd mellem to linjer på samme adresse

796,00

Tildeling af statisk ip-adresse

800,00

Tildeling af LAN ip-adresser, efterfølgende ændring

800,00

Konfigurationsændring af standardrouter

800,00

Eftersendelse af standardrouter

79,00

Erstatningspriser for udstyr, Home standardrouter

640,00

Erstatningspriser for udstyr, Erhverv standardrouter 1.200,00
Rapporter
Kr. eksklusiv moms

Levering af standardrapport

100,00

Udarbejdelse af specialrapport, pr. time

800,00