oiorykker

Senest opdateret: 14. Dec 2022

Hvis jeres EAN nummer har en BilSim profil, vil I fra d. 26. oktober 2018 modtage eventuelle rykkere i OIO formatet til jeres EAN nummer, i stedet for som tidligere på papir.

Hvad er en BilSim profil?

I kan nemt se på NHR (NemHandelsRegistret) på følgende link: http://opslag.nemhandel.dk, om jeres EAN nummer har denne BilSim profil. Hvis I er oprettet som modtager med BilSim profil (Customer  Procurement-BilSim-1.0), har I tilkendegivet at I kan håndtere modtagelsen af OIO rykkere.
 

Hvad skal jeg som kunde gøre?

  • Hvis I har en BilSim profil, og ønsker eventuelle rykkere tilsendt i OIO formatet, skal I ikke foretage jer noget.

  • Hvis I ikke har en BilSim profil, men ønsker eventuelle rykkere tilsendt i OIO formatet, skal I tilføje en BilSim profil.

  • Hvis I har en BilSim profil, men IKKE kan håndtere eventuelle rykkere i OIO formatet, skal I fjerne BilSim profilen.

Hvem der kan registrere en ændring af profiler på jeres EAN nummer, ses på NHR, når I slår jeres EAN nummer op. Det er ofte jeres VANS udbyder eller jeres IT afdeling.

Tjek jeres økonomisystem

Hvis I ikke er vant til at modtage eventuelle rykkere i OIO format fra andre leverandører, kan det være nødvendigt, at I afklarer med jeres dataleverandør, hvorvidt der er behov for ændringer i jeres nuværende setup. Hvis der er spørgsmål hertil, bør jeres dataleverandør eller IT afdeling hjælpe med afklaring. Hvis du har spørgsmål kan du kontakte TDC Erhverv Fakturaservice på - klik her.