OIO Produktforside

Senest opdateret: 3. Maj 2024

På vores almindelige OIO-fakturaforside er der nogle overskrifter, fx: Abonnement, Forbrug, Engangsbeløb osv. På den nye Produktforside har vi pakket Abonnements- og Forbrugs-afsnittet ud, så du kan se antal for hvert produkt/kaldsretning. Hvert produkt kan stå der op til 3 gange på forsiden: én gang for alle med et fuldt kvartal, én gang for alle med et brudt kvartal (længere eller kortere periode), og én gang for minusbeløb. Der er ikke ændret noget på UTS-delen.

I OIOUBL-standarden skal Enhedspris x Antal være lig med linje beløb, og det skal stemme på øre. Det betyder derfor, at det kun er muligt at efterregne på hele abonnementsperioder.

Hvis der er tale om brudte perioder eller negative poster, er enhedsprisen et beregnet gennemsnit af antal og totalbeløbet (pris). Der kan derfor forekomme mange decimaler for at få det til at stemme .Jf. OIO-standarden skal en fakturalinje hænge sammen, og posterne indgår i validering af en OIOUBL-faktura. Hvis ikke fakturaen overholder krav til beregning, vil den fejle.

Der henvises til dokument ”OIOUBL-GUIDE-PRISER” fra IT- og telestyrelsen.

Da der i OIOUBL-standarden ikke er et felt til at oplyse en månedspris, har vi valgt at påføre månedsprisen i forlængelse af produktteksten under Beskrivelse.

Antallet, der er oplyst under posten ’Antal’ er lig med antal perioder, der er opkrævet for produktet/ydelsen og ikke antal telefonnumre på fakturaen. Til eksempel kan et produkt eller en ydelse være opkrævet for et halvt år, hvis det er blevet faktureret umiddelbart efter, at en faktura er dannet, og så vil antallet være 2. Ændringen er lavet på Forbrugs- og Abonnementsafsnittene, og det betyder at afsnit som fx Tilbagebetaling, Engangsbeløb og Gebyrer m.m. er uændret.

Ovenstående ændring betyder, at sammenhænge mellem fakturaforsiden (Invoice) og fakturaspecifikationerne (UTS) ikke umiddelbart kan sammenlignes, da forsiden er sorteret pr. produkt, og UTS’erne er sorteret pr. telefonnummer.

OIO produktforside

For at se billedet i bedre opløsning, klik her (PDF)


Forklaring til ny produktforside
  1. Under beskrivelse er der i abonnement- og forbrugsafsnittet vist fakturalinjer fra UTS’erne. Under varenr. er der fortsat oplyst kategorier (abonnement, forbrug mv.).

  2. I abonnements- og forbrugsafsnittet er det faktiske antal oplyst på fakturaforsiden. Før stod der altid 1 i antal. Antallet er en summering fra UTS’erne og kan kun findes ved at addere antallet af abonnementerne manuelt, da UTS’erne er uændret. Her findes ingen summeringer af antallet.

  3. I abonnementsafsnittet er månedspris på de enkelte abonnementer oplyst på fakturaforsiden. Det har de ikke været tidligere.

  4. Abonnementer er opdelt i tre linjer: Hele abonnementer, brudte abonnementer og minusbeløb. Det betyder at fx TDC Biz Base kan optræde tre gange på fakturaforsiden. Hvis fakturalinjen kan efterregnes, er der tale om hele abonnementer, hvis ikke er det en brudt periode.
    i. Et helt abonnement: 30 kr. pr. måned x 3 måneder x 1 i antal = 90 kr. i pris.
    ii. Minusbeløb: -46,34 kr. pr. måned, og derfor er enhedsprisen også negativ.
    iii. Et brudt abonnement indeholder ofte mange decimaler i enhedspris, og kan ikke efterregnes: 15,66 kr. pr. måned x 3 måneder x 2 i antal ≠ 50,13 i pris. Derfor er Enhedspris (25,065) et beregnet gennemsnit af antal og totalbeløbet (pris).Sådan bestiller du produktforside

Send en mail til e-billing@tdc.dk, hvor du skriver, at du gerne vil teste den nye produktforside, samt oplysninger om hvilket kontonummer, vi kan teste på.

Læs også om OIOrykker.

Kontakt

Vi er her for at hjælpe

Derfor er du også mere end velkommen til at ringe eller skrive direkte til os,
så vil vi hjælpe dig godt på vej.

Kontakt os

Figur af mand og kvinde med høretelefoner - Kontakt os