Kabelovergravning eller beskadiget TDC skab

Senest opdateret: 7. Okt 2022

Bemærk:

Er du kunde hos TDC Erhverv og er kommet til at grave et kabel over på din egen grund, skal det fejlmeldes hos vores support.

Kontakt os her og få din internetforbindelse fejlmeldt.

Kabelovergravning uden for privat grund eller ødelagt TDC skab?

Har du gravet et kabel over, som du gerne vil fejlmelde eller opdaget et beskadiget TDC skab, skal du kontakte TDC NET.

TDC NET står for kabel infrastruktur. Derfor skal sager, der vedrører kabelovergravning m.m., håndteres hos deres teknikere.

Anmeld din skade her - TDC NET

Hvilke kabelovergravninger eller skader kan jeg anmelde?

  • Fiber/Lysleder (Fiberkabler der er beskadiget eller gravet over)

  • Muffeskade (En muffe er en sammenkobling af flere kabler. Er der brud på denne kan det anmeldes)

  • COAX/Antennekabel (Kobberkabel som er beskyttet af et solidt lag plastik, der fx har et kabelbrud)

  • Fordelerstander/Ødelagt TDC skab (Fordelerstander eller skabe, som fx ikke kan lukke eller er ødelagte)

  • Stikledning (Ledning der går fra din ejendom og ud til fx hovedledningen. Kan være kablet eller afløbet)

  • Kobberkabler (Traditionelle kobberledninger som beskadiget eller gravet over)