Opsæt port forward til WiFi Router D6

Senest opdateret: 24. Jan 2024

Bemærk: Vi gør opmærksom på, at vi ikke har telefonisk eller skriftlig support på port forwarding. Vi har derfor lavet denne guide til at hjælpe dig i mål med opsætningen.

Før du går i gang

 1. Sørg for, at du har alle informationer klar til de porte, der skal omdirigeres til og fra. Informationerne afhænger af dit formål, men kan typisk findes med en internetsøgning.

 2. Sørg for, at den enhed, du vil omdirigere til, har en fast intern ip-adresse.

Er du i tvivl om, hvilke porte der skal bruges til opsætningen eller, hvilken fast intern ip-adresse din enhed har, kan du kontakte producenten af den enhed opsætningen laves til.

F.eks.: hvis det drejer sig om en printer, kamera/overvågningssystem, alarmer mv., kontakt da producenten for detaljerne til opsætningen.
Opsæt port forwarding på din WiFi Router D6

 1. Skriv 192.168.1.1. i adressefeltet i din browser og tryk Enter.

  Billede viser IP-adresse man skal bruge for at tilgå sin router fra TDC Erhverv

 2. Skriv admin i feltet User, dit Admin password i feltet Password og tryk på login. Dit Admin password står på din router.

  Billedet viser loginskærmen til en D6 router fra TDC Erhverv

 3. Tryk på Access Control og scroll ned til Add Rules Manually.

  Billedet viser Acces Control fra en D6 router fra TDC Erhverv

 4.  Udfyld felterne i vinduet:

  Billedet viser hvor du skal udfylde felterne til port forwarding fra TDC Erhverv

  A. I Description skriver du et navn for din port forward.
  B. I Service vælger du den relevante tjenestetype.
  C. I Local IP skriver du din faste, interne IP-adresse.
  D. I Protocol vælger du TCP eller UDP. Skal det gælde for begge typer, vælger du TCP/UDP.
  E. I Remote Port skriver du det portnummer, du gerne vil åbne.
  F. I Local Port skriver du igen det portnummer, du gerne vil åbne.

 5. Tryk på Add og så på Apply for at gemme ændringerne.


Der er nu åbnet for trafik gennem den/de porte, du har valgt.