Vejledning ved ejerskifte af mobilnummer

Senest opdateret: 29. Apr 2024


Sådan udfylder du skemaet til ejerskifte af mobilnummer.
Har du et fastnetnummer, hvor der skal laves et ejerskifte klik her.
Det finder du i den første del af blanketten

 1. Mobilnummer, der skal ejerskiftes
  Her udfylder du det mobilnummer, som skal ejerskiftes.

 2. Simkort
  Hvis du har et nyt simkort liggende, som du ønsker at bruge til det nye abonnement, skal du oplyse nummeret på simkortet. Nummeret står trykt bagpå dit simkort. Se guide

 3. Hvilket abonnement ønskes?
  Her kan du udfylde hvilket abonnement du ønsker eller skrive et mobilnummer som har tilsvarende abonnement.

 4. Hvornår skal mobilnummeret ejerskiftes?
  Her udfylder du dato for hvornår mobilnummeret skal ejerskiftes.

Eksempel på første del af blanketten til ejerskifte af mobilnummerDet finder du i den midterste del af blanketten

 1. Ny ejer
  Her udfylder du navn, CVR-nummer og adresse på virksomheden, som ønsker at ejerskifte mobilnummeret. Der skal altid fremgå en adresse. Ejer kan ikke oprettes udelukkende på en poste restante eller postboksadresse.

 2. Kontaktperson
  Her udfylder du kontaktperson til virksomheden og/eller brugeren af abonnementet.

 3. Skal abonnementet tilknyttes et eksisterende TDC Erhverv kontonummer, skriv kontonummeret:
  Her kan du udfylde et eksisterende kontonummer hos TDC Erhverv, som mobilnummeret skal tilknyttes, så du kun modtager en faktura fra os.

 4. Hvordan ønsker du at modtage fakturaer og ordrebekræftelser?
  Her vælger du, hvordan du ønsker at modtage dine fakturaer samt ordrebekræftelser (forbeholdt den nye ejer).

Eksempel på anden del af blanketten til ejerskifte af mobilnummerDet finder du i den nederste del af blanketten

 1. Nuværende ejer
  Her udfylder du navn og CVR-nummer på den ejer, som ønsker at ejerskifte sit mobilnummer.

 2. Nuværende ejers underskrift
  Her underskriver den nuværende ejer og accepterer derved, at mobilnummeret ejerskiftes til ny ejer.

 3. Ny ejers underskrift
  Her underskriver den nye ejer og accepterer derved, at mobilnummeret ejerskiftes.

Eksempel på sidste del af blanketten til ejerskifte af mobilnummer

Ejeren kan med TDC Erhvervs accept overdrage sit mobilnummer til en anden person. TDC Erhverv kan forlange, at både nuværende og ny ejer skriftligt tiltræder ejerskiftet. TDC Erhverv kan desuden forlange, at den nuværende ejer stiller sikkerhed for betaling af sin gæld vedrørende abonnementsaftalen, jf. pkt. 4, indtil gælden er betalt. Ejeren og TDC Erhverv aftaler et tidspunkt for ejerskiftet. På dette tidspunkt opgøres TDC Erhvervs mellemværende med den nuværende ejer.

Den nye ejer hæfter i henhold til abonnementsaftalen for alle betalingsforpligtelser, der opstår efter ejerskiftet. TDC Erhverv er i forbindelse med ejerskiftet af abonnementsaftalen berettiget til at opkræve et gebyr for dette af den nye ejer.

Ejerskiftet af mobilnummer er først effektueret fra den dato, der fremgår af ordrebekræftelsen, som TDC Erhverv sender til såvel den nuværende ejer (opsigelse) som til den nye ejer (oprettelse). Denne dato er ligeledes afgørende for opgørelse af betaling mellem nuværende og ny ejer.

Kontakt

Vi er her for at hjælpe

Derfor er du også mere end velkommen til at ringe eller skrive direkte til os,
så vil vi hjælpe dig godt på vej.

Kontakt os