Priser til servicenumre fra mobilen

Senest opdateret: 15. Jun 2023

Her finder du en oversigt over priserne til servicenumre, når du ringer fra en mobiltelefon.


Servicenummer

Tjeneste

Pris pr. opkald

Pris pr. minut

112

Alarmcentralen

0 kr.

0 kr.

114

Politi services

*Alm. Mobiltakst

*Alm. Mobiltakst

118

Nummeroplysningen

20 kr.

0 kr.

1812

Dyrenes Vagtcentral

*Alm. Mobiltakst

*Alm. Mobiltakst

1813

Region Hovedstaden

0 kr.

0 kr.

1888

Lev Uden Vold

0 kr.

0 kr.

116006

Offerrådgivningen

0 kr.

0 kr.

116111

Børnetelefonen

0 kr.

0 kr.

**70-nummer

Servicenumre til virksomheder

*Alm. Mobiltakst

*Alm. Mobiltakst

70 70 40 40

YouSee

0 kr.

0 kr.

70 70 90 90

TDC Erhverv

0 kr.

0 kr.

80-nummer

Gratisnumre

0 kr.

0 kr.

90 90 1-nummer

Træfpunkt

0 kr.

6,70 kr.


* Prisen følger de samtalepriser, som er gældende for dit abonnement
** Nummerserierne 70703XXX, 70704XXX, 70709XXX er dog gratis

Alle priser med inklusiv moms.