Kundecase

Den hybride arbejdsplads slipper kreativiteten løs og speeder beslutningsgange op

Med indførslen af den hybride arbejdsplads får virksomheder flere muligheder for at tilpasse udførslen af arbejdsopgaver til den enkelte medarbejders behov og ønsker. Den form for fleksibilitet styrker virksomheders evne til at tiltrække og fastholde nøglemedarbejdere.

Sol og Strand | TDC Erhverv Teams

Selvom fænomenet ikke har mange måneder på bagen, er der allerede sagt og skrevet meget om den hybride arbejdsplads. Sådan må det naturligvis være, når det meste af verden overvejer, hvordan i alverden man skal tilrettelægge arbejdslivet ovenpå en helt usædvanlig periode med nedlukninger og genåbninger af samfundet.

Tiltræk og fasthold nøglemedarbejdere

I TDC Erhverv og NetDesign har man travlt med at hjælpe virksomheder, der gerne vil arbejde nogle af de mere fleksible arbejdsmetoder dybere ind i organisationen. Herfra lyder det samstemmende fra de to TDC-selskaber, at potentialet i den hybride arbejdsplads kan koges ned til, at man med en udvidet værktøjspalet og fleksible arbejdsforhold bedre kan tage højde for, at mennesker arbejder optimalt på forskellige måder. Det lyder næsten for banalt, men sådan har vi ikke altid tænkt og tilrettelagt arbejdslivet, siger Marc Langpapp, der er Solution Architect i NetDesign.

“Tænk på vores skolesystem. I grundskolen og på gymnasiet er skolearbejdet i høj grad bundet op på, at alle befinder sig på et fysisk sted på et bestemt tidspunkt, og at alle følger et stramt skema. Det er først, hvis man går videre på universitetet, at det i højere grad bliver op til den enkelte at løse opgaverne, når og hvor det passer dem bedst.”

“Det er samme universitetstankegang, der er ved at sprede sig til virksomhederne. Ved at øge fleksibiliteten i hverdagen kan medarbejderne få mere indflydelse på deres eget arbejdsliv, og det kvitterer de for med øget arbejdsglæde og motivation. Derfor tror vi også, at den hybride arbejdsplads bliver vigtig for virksomheders evne til at rekruttere de dygtigste medarbejdere. Denne og kommende generationer forventer, at de har en høj grad af frihed på arbejdet. Det er en forudsætning for, at de kan arbejde kreativt med deres opgaver og undgå at gå død i den samme trummerum dag ud og dag ind.”

- Marc Langpapp, Solution Architect i NetDesign

Stor ledelsesudfordring

Fra et virksomhedssynspunkt kan det måske godt virke en smule grænseoverskridende at slippe medarbejderne mere fri, siger Patrick Møller Funch, der er Cloud Specialist i TDC Erhverv.

“Mange ledere har et traditionelt syn på arbejde som noget, man gør, når man møder op på et kontor og leverer en indsats. Det er en stor omvæltning for dem i højere grad at måle medarbejderperformance ud fra parametre, der går mere rent på det output, den enkelte leverer. Det er derfor, implementeringen af den hybride arbejdsplads også skal tænkes ind i en større organisatorisk kontekst, der blandt andet omhandler ledelseskultur, kommunikation og socialisering på tværs af teams og medarbejdere.”

Hybride mødelokaler skal kunne mere

Den hybride arbejdsplads stiller krav til det tekniske setup, der er tilgængeligt på medarbejdernes mobiler og computere samt i hjemmet og på farten. Moderne mødeplatforme såsom Microsoft Teams og solide netværksforbindelser, der understøtter det tids- og grænseløse samarbejde, er simpelthen en nødvendighed, hvis potentialet skal realiseres. Derudover bliver de fysiske mødelokaler på kontoret også en hjørnesten i etableringen af velfungerende hybride arbejdspladser, forudser Marc Langpapp.

“Hvis et mødelokale kun er udstyret med en højttaler og en skærm, er oplevelsen ikke meget anderledes end den, man kunne have derhjemme. Så hvorfor overhovedet samle folk i et mødelokale? Et mødelokale skal inspirere til samarbejde, og det skal være bygget til at understøtte en form for samarbejde, der ikke kan genskabes virtuelt,” siger han.

Kortere beslutningsgange

Marc Langpapp refererer til en Microsoft-udtalelse om, at de i fremtiden forventer, at mindst én af deltagerne i et møde altid vil logge på online. “Det matcher godt med mine egne erfaringer. Selvom vi kun er tre-fire stykker i et møde, er der altid én, der logger på fra hjemmet, en café eller noget andet. Det giver nogle kæmpe fordele, at man ikke altid skal lægge tid ind til transport før og efter et møde, men at man bare logger på og er med i mødet med det samme. Der er en højere dynamik i det fleksible samarbejde, som gør, at man hurtigere kommer ud over stepperne med det, man beslutter.”

Også Patrick Møller Funch har mærket, hvordan beslutningsgangene er kortere i den hybride arbejdsform.

“Tidligere kunne det være besværligt og tage lang tid at finde et ledigt hul i kalenderen, hvis flere mennesker skulle mødes samtidig på en fysisk adresse. Men på den her måde kan man nemmere planlægge et møde, fordi det er blevet mere legitimt og helt normalt, at man tager et møde online. Hvis man er otte mennesker, der skal samles, er der altså en verden til forskel på at finde en ledig dag til et fysisk møde, hvor alle skal dukke op på samme adresse, og på at finde en halv time i kalenderen til et onlinemøde,” slutter han.

Hvad er den hybride arbejdsplads?

TDC Erhverv og NetDesign definerer den hybride arbejdsplads som et fleksibelt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere ved hjælp af digitale værktøjer har mulighed for at kombinere kontorarbejde med hjemmearbejde og arbejde på farten.