Guide til konferencekald

Med konferencekald kan du med din mobiltelefon afholde møder med flere deltagere. Du kan også føre en privat samtale under konferencen, samt tilføje og fjerne deltagere.

Afslut konference

Når du vil afslutte konferencekaldet fra din mobiltelefon, skal du afbryde hver deltager enkeltvis. Du kan altså ikke afbryde hele konferencekaldet på én gang.

Sådan gør du

  • Vælg den konferencedeltager, der skal forlade konferencekaldet
  • Afslut samtalen med vedkommende
  • Gør dette indtil alle samtaler er blevet afsluttet

Du bruger også denne fremgangsmåde, hvis enkeltdeltagere skal forlade konferencekaldet løbende.

Privat samtale under et konferencekald

Hvis du er mødearrangør, kan du under et konferencekald føre en privat samtale med andre deltagere i kaldet. Du kan også foretage et andet kald og snakke privat uden om konferencen.

Sådan gør du

  • Tildel de øvrige deltagere fortløbende numre – dvs. 1, 2, 3, 4 osv.
  • Tast 2 og tast herefter nummeret på den anden deltager, du vil tale med, fx 4
  • Tryk herefter på ”løft røret”
  • Kommunikationen mellem de øvrige deltagere afbrydes, og de modtager en notifikation, der indikerer afbrydelsen

Sæt deltagere på hold

Som arrangør af konferencekaldet kan du også sætte kaldet på hold. En besked sendes til de øvrige deltagere, som fortæller, at de er sat på hold. Herefter kan mødearrangøren inddrage en ny deltager i konferencekaldet eller føre en anden samtale. Konferencekaldet startes igen af den, der har startet det. Mødearrangøren skifter mellem et konferencekald og en enkelt samtale ved at sætte henholdsvis det ene og det andet kald på hold.

Genetablering af konferencekald

Hvis du har startet konferencekaldet, kan du når som helst genetablere konferencekaldet ved at taste 3 og "løft røret". Konferencekaldet er nu genoptaget med alle deltagere.

Har du stadig brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte os: