TDC Erhverv Voicemail

Voicemail tager imod besked, hvis du ikke svarer telefonen, eller hvis du er midt i en anden samtale. Du kan slå voicemail til og fra efter behov, og du kan aflytte din Voicemail fra en hvilken som helst fastnet- eller mobiltelefon.

Voicemail til bredbåndstelefoni

Længden af en besked er mindst fem sekunder og højst fire minutter, og antallet af beskeder er højst 25 beskeder. Du kan altid fjernbetjene din Voicemail fra andre telefoner og Selvbetjening, både når du er i udlandet og i Danmark.

OBS: Du kan ikke bruge Voicemail sammen med vores ekstraservices Banke På, Fast Modtager og Forstyr Ikke.

Du kan også hente vores miniguide til Voicemail Bredbåndstelefoni.

Opsætning af Voicemail

Alle opkald
 • Aktiver Voicemail ved alle opkald: Tast *21*80801400#

 • Deaktiver Voicemail ved alle opkald: Tast #21#

Ved optaget
 • Aktiver Voicemail ved optaget: Tast *67*80801400#

 • Deaktiver Voicemail ved optaget: Tast #67#

Ved manglende svar
 • Aktiver Voicemail ved manglende svar: Tast *61*80801400#

 • Deaktiver Voicemail ved manglende svar: Tast #61#

Indtal velkomsthilsen på Voicemail

Tast *9#, hvorefter du kommer ind i menuen. Her taster du 2 og indtaler en hilsen og afslut med #

OBS: Voicemail skal være aktiveret for at din egen velkomsthilsen kan aktiveres.

Aflytning af Voicemail

For at aflytte din TDC Voicemail skal du taste *9# eller ringe til 70 33 14 01.

Bemærk, at 70 33 14 01 er en fjernstyring, der kræver pinkode. Pinkoden bestemmer du selv ved at ringe op til *9# eller 70 33 14 01 og taste 3 i tryk selv-menuen. Du guides nu igennem til ændring af din personlige pinkode.

Pinkoden skal være på minimum 4 tal, som skal være forskellige. Fortløbende talkombinationer, som for eksempel "1 2 3 4" eller "7 6 5 4", vil ikke blive godkendt.

Advisering om indtalt besked

Hvis du har en analog telefon, vil du - når du løfter røret - høre en speciel klartone, der brummer de første 5 sekunder inden den normale klartone høres.

Bemærk, at der ikke er en tale-meddelelse, der adviserer dig om nye beskeder.

Nyere telefoner har en lampe, der lyser/blinker ved ny besked.

Voicemail til fastnettelefoni

Længden af en voicemail besked er mindst fem sekunder og højst fire minutter, og antallet af beskeder er maksimalt 25 beskeder. Du kan altid betjene din voicemail og fjernbetjene aflytningen fra andre telefoner end din fastnettelefon, både i Danmark og i udlandet.

Bemærk, at TDC Voicemail ikke kan benyttes sammen med Privat Notering, Fast Modtager og Forstyr Ikke. Hvis du har aktiveret Banke På til dit abonnement, vil opkald ikke gå på voicemail. Hvis du er optaget på telefonen, vil Banke På funktionen aktiveres som normalt.

Lav en personlig velkomsthilsen

Du kan gøre din TDC Voicemail personlig ved at indtale din egen velkomsthilsen. Så er vedkommende, der ringer, sikker på at der er ringet op til dig. Hvis du senere vil have standard velkomsthilsenen tilbage, skal du bruge samme fremgangsmåde. Men istedet for at indtale en personlig velkomsthilsen, så afslutter du med #, inden der er gået fem sekunder.

Bemærk, at hvis du har uaflyttede beskeder, så kan du ikke indtale en personlig besked. Aflyt først dine beskeder, og følg derefter nedenstående vejledning.

Du skal ringe op på 80 22 22 22 eller taste *9#. Bemærk, hvis du ringer 80 22 22 22 fra en telefon, som ikke har voicemail, bliver du viderestillet til TDC Kundeservice.

Sådan laver du din personlige velkomsthilsen

 1. Du kan oprette din velkomsthilsen ved først at taste 1 derefter 2 – herefter kan du indtale din hilsen og afslutte med #

 2. Tast 3 for afslutningsvis at aflytte den netop oprettede velkomsthilsen. 

Du har mulighed for at lave velkomsthilsner til henholdsvis dagstimer og til aftentimer, eller til hele døgnet. Dagstimer vil sige fra 8-16 og aftentimer fra 16-20.

Aflyt dine beskeder

Du får automatisk at vide, når der ligger nye beskeder i din voicemail. Når du løfter røret, vil du høre en særlig beskedtone, der indikerer, at der er en ny besked. Herefter kan du vælge at høre beskeden med det samme, eller du kan foretage et opkald uden at høre beskeden først. Hvis du har en nyere telefon eller nummerviser med indikator, vil du også kunne se, at der ligger nye beskeder i din voicemail.

 • Ikke aflyttede beskeder gemmes i 30 dage

 • Aflyttede gemte beskeder gemmes i 10 dage

Sådan aflytter du dine beskeder:

 • Afspil nye beskeder: Tast 1

 • Hør igen: Tast 1

 • Slet besked: Tast 2

 • Gem besked: Tast 3

 • Aflyt gamle beskeder: Tast 3

Aflyt beskeder fra din hjemmetelefon

Sådan gør du
 • Har du fastnettelefoni, skal du ringe til 80 22 22 22

 • Har du bredbåndstelefoni, skal du ringe til 70 33 14 01

Du får med det samme at vide, hvor mange nye beskeder, du har modtaget.

Følg vejledningen, når du ringer op. I din voicemail kan du aflytte nye og gemte beskeder. Nye beskeder vil altid blive afspillet først, inden du kan aflytte gamle beskeder.

Aflyt din Voicemail fra en anden telefon

Du har altid direkte adgang til TDC Voicemail fra din TDC fastnettelefon. Fra alle andre telefoner i Danmark, samt udlandet, får du adgang til TDC Voicemail ved at bruge Voicemail Fjernstyring.

Inden du benytter TDC Voicemail Fjernstyring, skal du fra din egen telefon ringe op på 80 22 22 22og ændre standardkoden "1 2 3 4" til din egen personlige PIN-kode.

Bemærk, at hvis du ringer 80 22 22 22 fra en telefon, som ikke har voicemail, bliver du viderestillet til TDC Kundeservice.

Din personlige PIN-kode må ikke være tal i rækkefølge f.eks. "3 4 5 6" eller "4 3 2 1". Din kode skal være 4-10 cifre og indeholde mindst tre forskellige tal, og den må ikke begynde med "0".

Standardkoden kan kun ændres fra din egen fastnettelefon, så HUSK derfor at ændre standardkoden med det samme.

Sådan fjernaflytter du din Voicemail

Se guiden
 1. Løft røret

 2. Tast (+45) 70 12 00 24 - afvent klartone

 3. Tast dit telefonnummer og PIN-kode, efterfulgt af #

Slå din Voicemail til og fra

Sådan slår du din TDC Voicemail til og fra
 • Slå Voicemail til: Tast 3

 • Slå Voicemail fra: Tast 2

FAQ

Min Voicemail virker pludselig ikke, hvad gør jer?

Hvis det voicemail-nummer du plejer at bruge pludselig ikke virker, skyldes det sandsynligvis, at du er blevet tildelt et nyt voicemail-nummer i forbindelse med en ændring af dit/dine abonnement(er) ved TDC.

Ring til os på 70 70 90 90

Hvis du for nylig har bestilt en af følgende abonnementsændringer, har du samtidig fået nyt Voicemail-nummer
 • Jeg har før haft både fastnet og mobil hos TDC, nu har jeg kun mobil

 • Mine abonnementer hos TDC er blevet samlet på én regning (TDC SamleFordele)

 • Min hjemmetelefon er ændret fra fastnettelefoni ('klassisk telefoni') til bredbåndstelefoni

 • Min hjemmetelefon er ændret fra bredbåndstelefoni til fastnettelefoni ('klassisk telefoni')

Hvor kan jeg se mit nye TDC Voicemail-nummer?

Når du har bestilt en ændring af dit abonnement, sender vi dig en ordrebekræftelse. På denne ordrebekræftelse oplyser vi dit nye TDC Voicemail-nummer. Du kan også se dit TDC Voicemail-nummer i den sms, du modtager, når der er en ny besked (med mindre du aktivt har fravalgt denne service). Alternativt kan du se dit TDC Voicemail-nummer i Selvbetjening eller ved at kontakte TDC kundeservice.

Hvordan ændrer jeg voicemail-nummeret i min mobil?

Søg på din mobil i vores telefonmanualer og følg vejledning til Mobilsvar/Voicemail, der viser, hvordan du indtaster Voicemail-nummer i din telefon.

Har du stadig brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte os: