Sådan virker ”Banke På”

”Banke På” er en funktion, som gør det muligt for dig at reagere, hvis du bliver ringet op, mens du er i gang med en anden samtale. Du vil høre en ”dut”-tone, hvis der er én, der forsøger at ringe til dig.

Banke På til bredbåndstelefoni

OBS: For at du kan bruge Banke På, skal din telefon have en R-tast

OBS: Hvis din telefon ved optaget stiller direkte videre til for eksempel Voicemail, kan du ikke bruge Banke På funktionen.

Når du hører tonen for en indgående samtale, har du følgende muligheder:

 • Sæt din igangværende samtale i venteposition og besvar det indkomne opkald. Herefter kan du skifte mellem de to opkald ved at taste R
 • Afslut din igangværende samtale inden for 90 sekunder og besvar den ventende samtale på normal vis
 • Ignorer det indkommende opkald og fortsæt den igangværende samtale

Sådan bruger du ”Banke På”-funktionerne

Slå til
 1. Løft røret 

 2. Tast *43# 

 3. Vent på talemeddelelse 

 4. Læg røret på

Slå fra
 1. Løft røret

 2. Tast #43#

 3. Vent på talemeddelelse

 4. Læg røret på

Status
 1. Løft røret

 2. Tast *#43#

 3. Vent på talemeddelelse

 4. Læg røret på

Besvar ventende kald
 1. Tast R

 2. Vent på klartone

 3. Tast 2

Genoptag den oprindelige samtale
 1. Tast R

 2. Vent på klartone

 3. Tast 1

Afvis det ventende opkald
 1. Tast R

 2. Vent på klartone

 3. Tast 0

Skift mellem samtaler
 1. Tast R

 2. Vent på klartone

 3. Tast 2

Banke På til fastnettelefoni

Når du hører tonesignalet for en ventende samtale har du tre muligheder:

 • Du kan sætte din igangværende samtale i venteposition, og så besvare det indkomne opkald. Herefter kan du skifte mellem de to opkald ved at taste R

 • Du kan afslutte din igangværende samtale inden for 90 sekunder, og herefter besvare den ventende samtale på normalvis

 • Du kan ignorere det indkommende opkald og fortsætte den igangværende samtale

For at du kan bruge Banke På, skal din telefon desuden have en R-tast.

Sådan benytter du Banke På funktionerne

Slå til
 1. Løft røret og afvent klartone

 2. Tast * 4 3 #

 3. Talemaskinen giver besked

 4. Læg røret på

Kontrol
 1. Løft røret og afvent klartone

 2. Tast * # 4 3 #

 3. Talemaskinen giver besked

 4. Læg røret på

Slå fra
 1. Løft røret og afvent klartone

 2. Tast # 4 3 # 

 3. Talemaskinen giver besked

 4. Læg røret på

Sådan skifter du mellem samtalerne
 1. Tast R og afvent klartone

 2. Tast 2

 3. Tredjeparten bliver sat i venteposition eller afbryder ved at lægge på

Afslut igangværende samtale og besvar ventende opkald
 1. Tast R og afvent klartone

 2. Tast 1

 3. Ny samtale er nu indkoblet

Sæt igangværende samtale på hold og besvar ventende opkald
 1. Tast R og afvent klartone

 2. Tast 2

 3. Ny samtale er nu indkoblet

Genoptagelse af oprindelig samtale ved afslutning af ventende opkald
 1. Tast R og afvent klartone

 2. Tast 1

 3. Fortsæt den oprindelige samtale

Skift mellem to igangværende samtaler
 1. Tast R og afvent klartone

 2. Tast 2

 3. Gentages ved hvert skift

Ignorer ventende opkald
 1. Tast R og afvent klartone

 2. Tast 0

 3. Ventende opkald for optaget-tone

Forhold der kun gælder for ISDN-kunder

Har du ISDN kan du for eksempel udnytte begge linjer til internettet. Banke På virker således, at hvis dit modem understøtter det, vil den ene linje automatisk lukke ned, når nogen ringer til dig, eller når en anden i husstanden løfter røret. Du vil også altid kunne høre, hvis andre forsøger at ringe til dig, selv om I bruger begge linjer til samtaler.

Sådan bruger du Fast Modtager

Med Fast Modtager kan du indkode et fastnummer, som der ringes til, når røret løftes. Dermed kan for eksempel dine børn nemt og enkelt ringe til dig på arbejdet, uden at skulle huske nummeret

Fast Modtager fungerer ved, at hvis ikke du taster på din telefon inden fem sekunder efter du har løftet røret, så vil din telefon automatisk ringe til det indkodede telefonnummer. Hvis du inden fem sekunder taster et andet telefonnummer, ringes der op til dette nummer.

Bemærk, at Fast Modtager altid er inkluderet i vores TDC ISDN abonnementer.

Sådan opsætter du Fast Modtager

Aktivering
 1. Løft røret og afvent klartone

 2. Tast * 5 3 *

 3. Tast det ønskede telefonnummer

 4. Tast #

 5. Talemaskinen giver besked

 6. Læg røret på

Kontrol
 1. Løft røret og afvent klartone

 2. Tast * # 5 3 #

 3. Talemaskinen giver besked

 4. Læg røret på

Deaktivering
 1. Løft røret og afvent klartone

 2. Tast # 5 3 #

 3. Talemaskinen giver besked

 4. Læg røret på

Ændring af Fast Modtager-nummer
 1. Løft røret og afvent klartone

 2. Tast * 5 3 *

 3. Tast det ønskede faste telefonnummer

 4. Tast #

 5. Talemaskinen giver besked

 6. Læg røret på

Benytter du Spærring?

Du kan desværre ikke bruge Fast Modtager sammen med ekstraservicen Spærring. Hvis du har ekstraservicen Spærring Med Personlig Kode, kan du dog stadig foretage opkald til Fast Modtager nummeret, så længe du har indkodet nummeret før du har aktiveret spærringen - også selv om telefonnummeret ligger i et spærret område.

Har du stadig brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte os: