Spørgsmål til poster på fakturaen

Her på siden finder spørgsmål og svar til posterne på din faktura

Hvad er kompensationsbeløb?

Kompensationsbeløbet er til dækning af de inddrivelsesomkostninger, TDC har i tilfælde af forsinket betaling. Nærmere beskrivelse af kompensationsbeløbet fremgår af rentelovens § 9 a, stk. 3, som trådte i kraft den 1. marts 2013.

Hvad omfatter posten ”Diverse” på min faktura?

Diverse omfatter bl.a. gebyr for papirregning, rykkergebyr og genåbningsgebyr.

Hvad omfatter posten ”Indholdstakserede tjenester” på min faktura?

Nogle sms- og mms-tjenester kræver betaling. Det kan f.eks. være, hvis du har doneret penge via mobilen, stemt i konkurrencer eller købt et produkt til mobilen.

Hvad er ”Installationsadresse”?

Installationsadressen er den adresse, dit produkt er installeret på. Installationsadressen fremgår af fakturaen under specifikationen for det enkelte nummer.

Hvad dækker posten ”KODA & Copydan”?

KODA og Copy-dan dækker udgifter, som betales til kunstnere og rettighedshavere. Afgifterne er momsfrie og står derfor separat på fakturaen.

Hvad betyder * på min faktura?

Beløb markeret med * er momsfrie. Hvis du abonnerer på et tv-abonnement, kan det være afgifter til KODA og Copydan. Det kan også være gebyrer, f.eks. rykkergebyr, hvis du har betalt en tidligere regning for sent. Beløb der ikke er markeret med * er momspligtige og indgår derfor i momsberegningen.

Hvorfor bliver jeg opkrævet for ”Opkald til særtjenester”?

Opkald til særtjenester er opkald til betalingsnumre, 90-numre, vejrmelding o. lign. Disse opkald indgår ikke i talepakker.

Hvad er ”gebyr for papirfaktura”?

Gebyr for udsendelse af papirfaktura. Gebyret kan undgås ved tilmelding til Nets (hed før PBS) eller e-faktura, så fakturaen fremsendes pr. e-mail. Tilmelding kan ske på tdc.dk/efaktura.

Hvad dækker posten ”Tilbagebetaling”?

Hvis du har skiftet til et andet produkt eller opsagt et produkt siden din sidste regning, vil det, du har forudbetalt på det gamle produkt, være trukket fra her. Hvis hele din faktura ender med et tilgodehavende, kan du få det udbetalt på tdc.dk/udbetaling.