Ønsker du at klage?

Har du en klage, skal du ringe eller skrive til TDC. Hvis du skriver til os, træffer TDC som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.

Brug vores klageformular

Når du benytter klageformularen, er du sikker på at vi får de oplysninger, vi har brug for, når vi skal behandle din klage.

 • Drejer klagen sig om TDC Erhverv kan du sende den via vores formular som du finder her
 • Drejer klagen sig om YouSee henviser vi til YouSee's klageprocedure

Skriv en mail

Hvis du ønsker at klage over et TDC produkt, kan du benytte disse adresser til at sende en mail. Få gode råd til hvad klagen skal indeholde i afsnittet "Hvad skal der stå i klagen?"

Send din klage med posten

Ønsker du at sende klagen pr. brev skal det ske til denne adresse:

TDC Kundeambassadører
Klingenberg 16
B 7-K-10
5000 Odense C

Er du ikke tilfreds med afgørelsen?

Hvis du ikke er tilfreds med TDC's afgørelse, og hvis din klage vedrører abonnement på teletjenester - fx klager over regningen eller TDC's vilkår - kan du klage til:

Teleankenævnet
Axeltorv 6, 3th
1609 København V

Telefon: 33 18 69 00
www.teleanke.dk

Teleankenævnet behandler alle tvister mellem forbrugere og teleselskaber om abonnement på teletjenester.

Hvis du ikke er tilfreds med TDC's afgørelse, og hvis din klage vedrører tv, indholdstjenester eller varer (fx mobil-telefoner, tv, film, musik eller ringetoner) kan du klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Telefon: 41 71 50 00
www.forbrug.dk

Hvis du er statsborger i en anden EU-medlemsstat end Danmark, kan du klage via EU-Kommissionens online klageportal

Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mailadresse tdc@tdc.dk

Få hjælp til at løse problemet

I vores hjælp på nettet kan du få hjælp til at løse en lang række problemer, f.eks. med mailopsætning, hastighed og internetforbindelsen. Du kan også vælge at ringe til kundeservice, skrive et brev eller sende en e-mail.

Drejer klagen sig om et YouSee produkt

Drejer klagen sig om YouSee henviser vi til YouSee's klageprocedure

Hvad skal der stå i klagen?

Sender du din klage via et brev eller en e-mail, er der en række oplysninger, vi skal bruge for at sikre en hurtig behandling.

Hvilket kundeforhold klager du over

Først of fremmest skal vi vide, hvilket kundeforhold du klager over. For eksempel hvis du klager over et internetabonnement skal du oplyse det særlige 12-cifrede brugernummer. Klager du over dit telefonabonnement, er det telefonnummeret, vi har brug for.

Husk navn og adresse

Det er også vigtigt, at vi ved, hvem der klager, og hvordan vi kan kontakte klageren. Vi skal bruge navn og adresse samt gerne et telefonnummer, vi kan ringe til i tilfælde af yderligere spørgsmål. Det fremmer også en hurtig sagsbehandling.

Husk også at oplyse navn og adresse, hvis du sender en e-mail, da det er afgørende for, om vi i TDC kan hjælpe dig med dit problem.

Gem faktura når du køber ind i butikken

Hvis du ønsker at klage over noget, du har købt i TDC Butik, skal du i første omgang henvende dig i butikken, hvor du har købt varen. Her er det vigtigt, at du medbringer bonen. Sender du et brev, kan du med fordel vedlægge kopi af din faktura eller bon.

Du skal fortælle, hvad der er galt med varen eller ydelsen, og om du allerede har gjort noget for at få sagen ordnet - har du allerede talt med butik eller kundeservice?

Flere gode råd

Du kan også få gode råd om at skrive en klage på Forbrugerstyrelsens hjemmeside

Hvor kan jeg anke?

Her kan du klage over TDC's afgørelse.

 • Teleankenævnet

  Teleankenævnet behandler forbrugsklager og andre klager vedrørende fastnettelefoni, mobiltelefoni og internet.

  Klagen skal dreje sig om en tjenesteydelse, f.eks. et abonnement. Klager over fysiske varer skal sendes til Forbrugerklagenævnet.

  Kun i enkelte særlige tilfælde behandler Teleankenævnet klager fra erhvervsdrivende. Læs mere på Teleankenævnets hjemmeside.

  Teleankenævnet er et privat klagenævn stiftet i 2003. Formanden for nævnet er landsdommer. Derudover deltager to medlemmer udpeget af Forbrugerrådet og to medlemmer udpeget af teleudbyderne.

  Før Teleankenævnet kan behandle din klage, skal dit teleselskab, f.eks. TDC, have taget stilling til den.

  Det koster 150 kroner at få nævnet til at behandle en klage. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du pengene tilbage.

  På Teleankenævnets hjemmeside kan du se principielle og retningsgivende afgørelser. Du kan også se navnene på de teleudbydere, der ikke efterlever Teleankenævnets afgørelser.

  Læs mere på Teleankenævnets hjemmeside.

  Opdateret 16.08.2018 08.28
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

  Hvis du ønsker at klage over en vare købt hos TDC, kan du klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

  En vare kan f.eks. være en mobiltelefon eller en pc købt i en TDC Butik eller via TDC’s hjemmeside.

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler også klager over indholdstjenester til mobiltelefoner. En indholdtjeneste er f.eks. en ringetone, vittigheder, et horoskop eller andet, du har betalt for at få sendt til din mobiltelefon.

  Læs mere på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

  Opdateret 16.08.2018 08.28
 • EU-kommissionens online klageportal

  Hvis du er statsborger i en anden EU-medlemsstat end Danmark, kan du klage viaEU-Kommissionens online klageportal.

  Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mailadresse tdc@tdc.dk.

  Opdateret 16.08.2018 08.28
 • Energistyrelsen

  Energistyrelsen behandler klager over TDC's forsyningspligt.

  TDC er forpligtet til at levere telefoni til alle postadresser i Danmark. Forsyningspligten er teknologineutral, og TDC kan vælge at opfylde forsyningspligten enten med fastnettelefoni eller mobiltelefoni. Du kan klage til Energistyrelsen, hvis du mener, at TDC ikke har overholdt vilkår og regler om forsyningspligt.

  Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside.

  Opdateret 16.08.2018 08.28
 • Domstolene

  For forbrugerne er det betydeligt lettere og billigere at gå til Teleankenævnet eller Forbrugerklagenævnet, end det er at gå til domstolene. Hvis du ikke får medhold i det relevante nævn, kan du imidlertid stadig gå til domstolene.

  Erhvervsdrivende har kun i begrænset omfang mulighed for at klage til Teleankenævnet. I stedet kan de indbringe sagen for en domstol.

  Baggrunden for forskellen mellem forbrugere og erhvervsdrivende er, at man fra politisk hold har ønsket at sikre forbrugernes retsstilling ved at gøre det billigt og nemt for dem at klage. Det har man opnået med branchenævnene.

  Læs mere på Danmarks Domstoles hjemmeside.

  Opdateret 16.08.2018 08.28