TDC Erhverv har fået nyt CVR-nummer pr. 11. juni 2019

Det nye CVR-nummer er: 40 07 52 91, momskoden er uændret. Vi anbefaler, at I opretter en ny leverandør/kreditor – TDC Erhverv A/S med det nye CVR-nummer i jeres ERP-system, da der i en periode kan komme fakturaer med enten det gamle eller det nye CVR-nummer på. 

Skiftet af CVR-nummer sker i forbindelse med opsplitningen af TDC Group i en kunderettet del – Nuuday A/S og en infrastruktur del – TDC NetCo A/S. TDC Erhverv A/S er en del af Nuuday A/S. Vi er alle stadig en del af TDC Group – og det medfører ingen ændringer i forhold til vores samarbejde. Vi er stadig den samme virksomhed, som du kender. Tag endelig fat i jeres Account manager, hvis du har spørgsmål om ændringen.

Spørgsmål og svar

 • Hvorfor har I skiftet CVR. Nr?

  Som led i en ny strategi for TDC-koncernen, er det besluttet af bestyrelsen i TDC A/S, at opdele selskabets aktivteet i tre selvstændige selskaber, hvilket er sket pr. 11. juni 2019.

  Ved opdelingen overdrages dele af TDC A/S’ aktiver, rettigheder, passiver, forpligtelser, aftaler og medarbejdere til de to datterselskaber Nuuday A/S og TDC NetCo A/S.

  Det betyder bl.a., at alle kundeaftaler rettet mod privat- og erhvervskunder på slutkundemarkedet samt aftaler om engros mobil adgang overdrages til Nuuday A/S mens aftaler om engros fastnet adgang overdrages til TDC NetCo A/S.

  I TDC A/S forbliver visse koordinerende stabsfunktioner.

  Opdateret 10.06.2019 05.50
 • Hvorfor har I overdraget aftalen til et nyt selskab uden jeg har givet samtykke?

  Opdelingen sker som et resultat af en selskabsretlig spaltning, hvor princippet om universalsuccession finder anvendelse, hvilket betyder, at din aftale overføres til den nye enhed som et resultat af spaltningen uden krav om at kunden samtykker.

  Opdateret 10.06.2019 05.50
 • Jeg kan se på min faktura der følger med betalingsoversigten fra Betalingsservice, at mit selskab har skriftet CVR. Nummer. Hvorfor har I trukket pengene fra min konto, når jeg ikke accepteret, at det nye selskab kan trække penge fra min konto via Betalingsservice?

  Dit oprindelige samtykke til at vi kan trække penge fra din konto via Betalingsservice er flyttet til det nye selskab et resultat af en selskabsretlig spaltning, hvor princippet om universalsuccession finder anvendelse. Det betyder, at din betalingsaftale er flyttet sammen med dit kundeforhold til det nye selskab. En sådan flytning kan selskabsretligt ske uden kunden samtykker.

  Opdateret 10.06.2019 05.51
 • Jeg kan se, at jeg fortsat betaler til en konto der ejes af TDC A/S selvom mit kundeforhold nu er flyttet til et nyt selskab. Hvordan kan det være?

  TDC A/S nuværende bankkonti anvendes fortsat til at håndtere kundeindbetalinger på vegne af Nuuday og NetCo.

  Hvis du hidtil har betalt din regning direkte ved bankoverførsel vil du derfor fortsat skulle betale til samme konto.

  TDC sikrer alle de betalinger som tilhører Nuuday A/S og TDC NetCo A/S bliver afregnet internt mellem selskaberne.

  Opdateret 07.06.2019 09.53
 • Bruger I et ERP-system?

  Vi anbefaler, at I opretter en ny leverandør til TDC Erhverv A/S med CVR-nummer 40 07 52 91 i systemet, da I i en periode vil modtage fakturaer med både det gamle CVR-nummer (14 77 39 08) og det nye CVR-nummer.

  Opdateret 05.07.2019 01.05