Behovet for at etablere hjemmearbejdspladser og skaffe ekstra kapacitet til at afholde telefon- og videomøder ramte også Region Syddanmark, da Danmark lukkede ned under coronakrisen. Kort tid efter nedlukningen nedsatte Region Syddanmark derfor et task force sammen med TDC Erhverv for at sikre stabil drift af Region Syddanmarks telefoni- og videoinfrastruktur.

“Vi skulle pludselig etablere digitale hjemmearbejdspladser for vores læger, sygeplejersker, analytikere og administrative personale. Over natten steg vores behov fra 250 til 3.000 fjernopkoblinger. Det havde vi slet ikke kapacitet eller licenser til,” fortæller Anders Bigum, afdelingschef i Regional IT i Region Syddanmark.

Cisco Webex implementeret på to dage

Med visheden om, at det meste af Europa var i gang med samme digitale oprustningsøvelse som Region Syddanmark, gik task force-enheden straks i gang med at købe og hente udstyr. 

"I den første uge arbejdede både vi, TDC Erhverv og NetDesign i døgndrift. Vi kørte blandt andet til Holland for at hente hardware. Det lykkedes os faktisk at tyvedoble kapaciteten på de væsentligste områder,"
- Anders Bigum, afdelingschef i Regional IT i Region Syddanmark.

“Vi implementerede blandt andet Cisco Webex-løsningen på to dage og fik 2.000 brugere koblet på. Jeg har aldrig været med til noget lignende. Det havde Cisco heller ikke, fortalte de. Vi fik også udvidet kapaciteten på vores interne mødetelefon- og videokonferencesystem. Det var helt vildt, men vi kom i mål, og vi oplevede faktisk kun sporadiske produktivitetstab som følge af manglende systemtilgængelighed i løbet af hele perioden.”

TDC Erhvervs nødberedskab var en succes

TDC Erhverv har for nylig etableret et helt nyt nødberedskab, som blev aktiveret for første gang under coronakrisen i samarbejdet med Region Syddanmark. Og det stod sin prøve.

“TDC Erhverv har lagt sig i selen på en måde, jeg ikke har set fra en it-leverandør i lang tid. I hele Region Syddanmark er der meget, meget stor tilfredshed med deres indsats. I it er vi vant til at få knubs, når der er noget, der ikke virker. Men her har vi faktisk fået meget ros fra blandt andet sygehusdirektørerne, og det er blandt andet, fordi TDC Erhverv og NetDesign hjalp os så godt,” siger Anders Bigum.

Hjemmearbejde kommet for at blive

Ligesom resten af Danmark langsomt er ved at vende tilbage til noget, der minder om normaltilstande, er driften af Region Syddanmarks infrastruktur også ved at normalisere sig. Dog understreger Anders Bigum, at etableringen af de mange hjemmearbejdspladser og behovet for at kunne afholde virtuelle møder har givet stof til eftertanke. 
“Vi havde ikke hjemmearbejde i noget særligt omfang før coronakrisen. Men det er noget, der vil forandre sig. Medarbejderne efterspørger det, og mange arbejder ligeså effektivt, hvis ikke mere effektivt hjemmefra. Vi kan også se, at antallet af telekonsultationer er eksploderet. Patienter er altid velkomne på sygehuset, men flere og flere vælger simpelthen at blive hjemme, når de skal tale med en læge eller sygeplejerske, fordi det er mere belejligt for dem,” slutter han.

Nøgletal

I dagene efter 11. marts 2020 var Region Syddanmark nødt til at mangedoble kapaciteten på deres digitale tjenester.

  • I perioden med tvungen hjemmearbejde steg antallet af brugere på fjernopkoblinger fra 250 til ca. 3.000, når flest var logget på samtidig. I alt har ca. en tredjedel af alle Region Syddanmarks ansatte arbejdet hjemmefra i perioden

  • Mødetjenesten Cisco Webex blev installeret på to dage. Tjenesten har haft ca. 2.000 daglige brugere i perioden med tvungen hjemmearbejde

  • Regionens interne telefonmødetjeneste blev opgraderet fra at kunne håndtere 25 samtidige brugere til at kunne håndtere op til 1.200 samtidige brugere

  • Regionens interne videokonferencesystem blev opgraderet fra at kunne håndtere 200 samtidige brugere til potentielt at kunne håndtere op til 1.500 samtidige brugere

Kontakt dit kundeteam, hvis du vil høre mere om mulighederne for hjemmearbejdspladser og fjernopkoblinger.