Der er rigtig meget negativt at sige om coronakrisen. Men ét af lyspunkterne er, at mange virksomheder indenfor især videnstunge brancher var i stand til at opretholde eller ligefrem booste produktiviteten, da Danmark lukkede ned. 

Hvordan kan man bruge den viden til at indrette fremtidens arbejdsplads? Det grubles der i øjeblikket over i mange virksomheder.

Flere virtuelle møder i fremtiden

I flere virksomheder har man med stor succes eksempelvis afholdt kundemøder via Virtual Reality på tværs af lande og kontinenter, og andre kendte danske virksomheder har angivet, at de overvejer, hvordan de kan erstatte flere fysiske møder med virtuelle i fremtiden. 

Derudover overvejer mange virksomheder også, hvordan de kan give mere plads til hjemmearbejde. Ifølge svarene i Dansk Industris virksomhedspanel vil ca. 40% af de virksomheder, der har øget hjemmearbejdet under coronakrisen, skrue op for hjemmearbejdet, når krisen er overstået.

Alle har et behov, men ingen er ens

Fra den ene dag til den anden blev virksomheder tvunget til at håndtere alle deres forretningsprocesser på distancen. Det fungerede godt for nogen, men ikke for alle. 
I den kommende tid vil vi derfor se flere, der begynder at analysere sammensætningen af lige netop deres forretningsmodel, arbejdsprocesser, geografiske placering, medarbejderprofiler og ledelsesstruktur i forsøget på at designe en hybrid form for arbejdsplads, der forener det bedste fra den fysiske og virtuelle verden.

Nogle medarbejdere får energi af at møde ind på et kontor, andre har det bedst med at sidde derhjemme. Nogle arbejdsopgaver egner sig bedst til kreativ ideudveksling, andre kræver dyb fordybelse. Nogle projekter udføres bedst virtuelt i tværgående teams, andre kræver fysisk tilstedeværelse på en bestemt lokation. Nogle møder kan afholdes online, andre egner sig ikke osv. 

"Hvis man inden coronakrisen havde spurgt mig, om vi kunne fastholde produktiviteten og forbedre medarbejdertrivslen, da vi alle blev tvunget til at arbejde hjemmefra, ville jeg have sagt klart nej. Men til alles overraskelse har det været tilfældet"

Øget produktivitet og højere trivsel

TDC NET er en af de virksomheder i Danmark, der er i gang med at designe fremtidens arbejdsplads. 

“Hvis man inden coronakrisen havde spurgt mig, om vi kunne fastholde produktiviteten og forbedre medarbejdertrivslen, da vi alle blev tvunget til at arbejde hjemmefra, ville jeg have sagt klart nej. Men til alles overraskelse har det været tilfældet,” siger Hanne Blume, HR-direktør i TDC NET, som også fortæller, at hun har været overrasket over, hvor meget man kan klare på distancen.

“Vi har blandt andet haft eksempler på opsigelses- og MUS-samtaler via videokald, hvor begge parter efterfølgende har sagt, at det faktisk fungerede bedre end et fysisk møde, fordi man gik lige til sagen, så det blev mindre akavet.”

Dikter ikke hjemmearbejdsdage

TDC NET lavede på baggrund af nedlukningen en undersøgelse blandt medarbejderne. Resultaterne fra den undersøgelse var ifølge Hanne Blume så markante, at ledelsen så en mulighed i at gøre arbejdet mere fleksibelt – både i forhold til tid og sted. 

“Det arbejde har vi lige taget hul på, og vi har ikke en færdig opskrift. I stedet for at diktere, hvor mange hjemmearbejdsdage man kan have om ugen, lægger vi op til, at man i hvert team finder ud af, hvordan man arbejder bedst med sine opgaver. Det vil være forskelligt, afhængigt af hvor længe man har været i virksomheden, hvilken type man er, om man har små børn, om man har lang transporttid og så videre,” slutter hun.

Gode råd ved etablering af hjemmearbejdspladser

  • Husk, at det ikke kun er jeres hjemmearbejdspladser, der skal fungere hver dag. For de medarbejdere, der møder ind på et kontor, skal det også være en god oplevelse at komme på arbejde

  • Kig med friske øjne på, hvilke arbejdsopgaver der faktisk egner sig bedst til hjemmearbejde. Planlæg hjemmearbejde derefter i jeres respektive teams

  • Overvej, om nogle teams ex kan afholde de fleste møder på en fast ugedag på kontoret. På den måde kan flere medarbejdere få mulighed for at arbejde hjemmefra de andre dage

  • Lad jer ikke begrænse af geografi. Med hjemmearbejdspladser og virtuelle forbindelser kan I rekruttere og samarbejde med specialister overalt i verden

  • Overvej, hvilket set up – både teknisk, ergonomisk, sikkerhed og kommunikationsmæssigt, det kræver for jeres virksomhed og medarbejdere

  • Overvej, hvad etablering af flere hjemmearbejdspladser kræver af jeres fysiske lokaler. Har I den rigtige sammensætning af mødefaciliteter, videofaciliteter, mobile arbejdsstationer, fordybelsesrum osv.?

TDC NET's undersøgelse om hjemmearbejde under nedlukningen

  • 65% svarede, at deres work-life balance blev forbedret

  • 70% svarede, at de blev mere effektive

  • 82% svarede, at de følte sig ligeså motiveret eller mere motiveret

  • 92% af lederne svarede, at deres teams præsterede ligeså godt eller bedre